Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi

AKRONIM

NaturEduTour

NUMER

PBU2/0977/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Białoruski Zielony Krzyż (Obwód miński, Białoruś)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (Województwo podlaskie, Polska)
Państwowa Instytucja Naukowo-Badawcza Ochrony Przyrody "Państwowy Poleski Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny" (Obwód homelski, Białoruś)
Państwowy Rezerwat Przyrody "Dnepro-Sozhskiy" (Obwód homelski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 58 005,52 € DOFINANSOWANIE Z EIS 52 204,97 €
CZAS TRWANIA 20 miesięcy 01.04.2020 - 30.11.2021

Opis projektu

Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) w Dolinie Górnej Narwi w Polsce jest jednym z najcenniejszych obszarów ornitologicznych i jedną z ostatnich nieuregulowanych dolin łęgowych w Europie. Realizowanych jest tu wiele programów ochrony przyrody, które stanowią dobry przykład dla innych obszarów i podmiotów. Na terenie południowo-wschodniej Białorusi znajdują się Rezerwat Dniepro-Sożski (RDS) oraz Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny (PPRRE) – miejsca o wysokiej bioróżnorodności, których stan poprawił się wskutek braku antropopresji (wpływu człowieka) po wystawieniu na promieniowanie uszkodzonej elektrowni w Czarnobylu. PPRRE przez wiele lat był zamknięty. Region ma negatywny wizerunek turystyczny i słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, brakuje tu również doświadczenia edukacyjnego, które mogłoby być podstawą rozwoju turystyki.

Ogólnym celem inicjatywy NaturEduTour jest wymiana doświadczeń i konsolidacja działań podmiotów z Białorusi i Polski na rzecz promocji transgranicznej turystyki edukacyjnej na tych terenach. W tym celu partnerzy PL-BY zorganizują dwa plenery fotograficzne i plastyczne, jak również opracują i zaprezentują mobilną wystawę fotografii i dzieł sztuki przedstawiających obszary docelowe projektu. Dla grupy białoruskiej zostanie zorganizowana wizyta studyjna po atrakcjach przyrodniczo-edukacyjnych województwa podlaskiego. W miejscowości Narew (PL) odbędzie się „Festiwal Dzikiej Przyrody”. Planowane jest także opracowanie dwóch szlaków badawczych po stronie białoruskiej i spacerowej ścieżki dydaktycznej po stronie polskiej, dzięki którym możliwe będzie badanie aspektów ornitologicznych, botanicznych, geologicznych i geomorfologicznych tych obszarów. Wyniki projektu zostaną zaprezentowane przez zespół projektowy w ramach sekcji polsko-białoruskiej podczas międzynarodowej konferencji.

Należy się spodziewać, że wspólne wysiłki stworzą podstawy dla transgranicznej turystyki przyrodniczej w Polsce i na Białorusi. Działania projektu i produkty promocyjne (wideo, oryginalne obrazy, zdjęcia, przewodnik) przybliżą szerszej publiczności obszary docelowe projektu, przyciągną uwagę mieszkańców Polski, Białorusi i innych krajów, a liczba turystów odwiedzających miejsca dziedzictwa przyrodniczego wzrośnie.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna