Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
rss

Baza projektów

Download as csv

Ilość projektów: 158

Baza projektów
Projects title
Akronim
Numer projektu
Cel tematyczny
Priorytet
Status
Partnership
Beneficjent wiodący
Kraj beneficjenta wiodącego
Region beneficjenta wiodącego
Beneficjent
Kraj beneficjenta
Region beneficjenta
Sortuj według
Total amount: 192 020 649 €

PBU1/0205/16

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Południowy)

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0206/16

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Północny)

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0211/16

RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zamość (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0216/16

Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Siedlce (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0217/16

Pogranicza równych szans

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0224/16

Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Drohiczyn (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0239/16

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Centralny)

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0240/16

Operacyjne monitorowanie wizualne przejść granicznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0266/16

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna

BENEFICJENT WIODĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0268/16

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska

BENEFICJENT WIODĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0320/16

Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i rejonie grodzieńskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Sejneński (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0326/16

Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0340/16

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od Lubaczowa do Baszni Górnej oraz drogi nr C142005 Szkło–Nowojaworowsk

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0358/16

Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Krosno (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0365/16

Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0433/16

Współpraca uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach transgranicznych lubelskim i łuckim

BENEFICJENT WIODĄCY: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0461/16

Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako narzędzie promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU1/0497/16

Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Dobrzyniewo Duże (Województwo podlaskie, Polska)