Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

PBU w liczbach: 7 oczyszczalni ścieków

06 / 12 / 2023

Czy wiecie, że w ramach Programu powstały 3 nowe oczyszczalnie ścieków, a kolejne 4 przeszły gruntowny remont?

Głównym celem projektów, które uzyskały dofinansowanie jest ochrona wspólnego dziedzictwa naturalnego – to chociażby obszary cenne przyrodniczo, gdzie znajdują się rezerwaty czy uzdrowiska.

Dzięki dofinansowaniu Programu, na jego obszarze w sumie wybudowano lub zmodernizowano przeszło 130 kilometrów sieci kanalizacyjnej i podłączono do niej ponad 3000 budynków (w tym gospodarstwa domowe i hotele)!

Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, projekty skupiały się również na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, wspólnych szkoleniach dla instytucji oraz  kampaniach proekologicznych.

Jakie projekty uzyskały wsparcie?

- KSICHER – modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na polsko-ukraińskim pograniczu

- RiversHeritage – ochrona rzeki San

- ProtectWater – ochrona wód na obszarach przyrodniczych popularnych uzdrowisk: gminy Solina (PL) i Schodnicy (UA)

- SVITYAZ - budowa kanalizacji na obszarach wiejskich wokół Jeziora Świtaź

- ThinkEco - modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuźnicy (PL) i Berezie (BY)

Więcej informacji o projektach z zakresu ochrony środowiska (cel DZIEDZICTWO) znajdziesz w naszej Bazie Projektów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna