Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
rss

Baza projektów

Download as csv

Ilość projektów: 155

Baza projektów
Projects title
Akronim
Numer projektu
Cel tematyczny
Priorytet
Status
Beneficjent wiodący
Kraj beneficjenta wiodącego
Region beneficjenta wiodącego
Beneficjent
Kraj beneficjenta
Region beneficjenta
Sortuj według
Total amount: 188 738 239 €

PBU2/0977/18

Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi

BENEFICJENT WIODĄCY: Białoruski Zielony Krzyż (Obwód miński, Białoruś)

PBU2/0985/18

Poznajmy się — Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu

BENEFICJENT WIODĄCY: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0988/18

Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego Elizy Orzeszkowej i Ludwika Zamenhofa w Grodnie i Białymstoku

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janka Kupały (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU2/1000/18

Kanał Augustowski Wektorem Sztuki

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/1002/18

Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Hajnowski (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/1017/18

Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowa Instytucja Kultury "Rejonowe Muzeum Krajoznawcze w Chojnikach" (Obwód homelski, Białoruś)

PBU3/1029/20

Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Boguchwała (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1033/20

"Razem dla sztuki, kultury i przyjaźni" - promocja i integracja dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Wałożyna

BENEFICJENT WIODĄCY: Centrum Kultury w Łęcznej (Województwo lubelskie, Polska)

PBU3/1036/20

Nadbużańskie tradycje kulinarne

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1040/20

Gocka ścieżka: wspólna rekonstrukcja historyczna i wirtualna podróż do przeszłości

BENEFICJENT WIODĄCY: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Włodzimierz Wołyński (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1045/20

Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1046/20

Historia solą przyprawiana

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Sanok (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1055/20

Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU3/1058/20

Muzyka Pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (Województwo lubelskie, Polska)

PBU3/1067/20

„Melodia Tyzenhauza - stworzenie tradycji muzycznych i rozrywkowych dla promocji wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Grodna i Sokółki”

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Publiczne "Narodowy Związek Turystyki i Sportu" – Oddział Obwodowy w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU3/1069/20

Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej - poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy transgranicznej

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Prużańskiego (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU3/1073/20

Festiwal - stała inicjatywa i skuteczne narzędzie promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Organizacja publiczna "Przykarpacka Korporacja Informacyjna" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU3/1079/20

Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Małoryckiego (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU3/1085/20

Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast Rzeszowa i Łucka

BENEFICJENT WIODĄCY: Zarząd Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1086/20

Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego poprzez innowacyjne technologie

BENEFICJENT WIODĄCY: Zarząd Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1090/20

OPALIN: Małe miasta – wielka historia

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1091/20

Lesko i Chust – historia naszą siłą

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Lesko (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1093/20

Muzea pogranicza - przestrzeń dialogu międzykulturowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńska Rada Obwodowa (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1100/20

Poszerzając horyzonty – transgraniczna promocja kultury – Miejsce Piastowe i Żółkiew

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Miejsce Piastowe (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1108/20

Karpacki festiwal FolkArt – wspólne dziedzictwo kulturowe Karpat

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)