Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
rss

PROJEKTY REGULARNE

Ilość projektów: 65

Baza projektów
Projects title
Akronim
Numer projektu
Cel tematyczny
Priorytet
Status
Partnership
Beneficjent wiodący
Kraj beneficjenta wiodącego
Region beneficjenta wiodącego
Beneficjent
Kraj beneficjenta
Region beneficjenta
Sortuj według
Total amount: 125 989 378 €

PBU1/0320/16

Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i rejonie grodzieńskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Sejneński (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0326/16

Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0340/16

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od Lubaczowa do Baszni Górnej oraz drogi nr C142005 Szkło–Nowojaworowsk

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0358/16

Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Krosno (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0365/16

Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0433/16

Współpraca uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach transgranicznych lubelskim i łuckim

BENEFICJENT WIODĄCY: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0461/16

Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako narzędzie promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU1/0497/16

Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Dobrzyniewo Duże (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0506/16

Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)

BENEFICJENT WIODĄCY: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0508/16

SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych

BENEFICJENT WIODĄCY: Fundacja SOS – na ratunek (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0511/16

Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Chełm (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0569/16

Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0572/16

Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0591/16

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0594/16

Utworzenie ośrodków rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mostach

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Ostrołęka (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0599/16

Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków

BENEFICJENT WIODĄCY: Muzeum Podlaskie w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0629/16

Wzmocnienie potencjału psów służbowych Służby Celnej Republiki Białorusi i Rzeczypospolitej Polskiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Główny Urząd Celny w Mińsku (Obwód miński, Białoruś)