Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza

AKRONIM

WoodenRoute

NUMER

PBU2/0834/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 961,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 364,90 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 15.11.2019 - 14.11.2021

Opis projektu

Karpackie drewniane świątynie to przykład unikatowego połączenia znakomitego wzornictwa, funkcjonalności i piękna, zaskakującego harmonią i różnorodnością. Doskonale wpasowują się w otaczające je górskie krajobrazy sprawiając, że obszary te stają się rozpoznawalne. W 2013 roku 16 drewnianych świątyń z regionu karpackiego, 8 z terenu Polski i 8 z Ukrainy, zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  Warto zauważyć, że na samej tylko Ukrainie znajduje się ponad 2500 obiektów sakralnych. Niestety, to wyjątkowe dziedzictwo kulturowe może zostać utracone, ponieważ czas i warunki atmosferyczne zbierają swoje żniwo, a ludzka ignorancja i zaniedbania powodują jeszcze większe szkody. Odpowiednie podejście do zarządzania tym historycznym dziedzictwem i jego promocji może przynieść wymierne korzyści funkcjonującym od wieków społecznościom lokalnym.

Zespół projektu WoodenRoute dąży do zachowania i popularyzacji dziedzictwa architektury drewnianej na pograniczu polsko-ukraińskim. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej, który połączy 163 świątynie po obu stronach granicy. Koncepcja szlaku obejmować będzie nie tylko obiekty architektoniczne, ale także  przydatne informacje o obiektach turystycznych, takich jak centra informacji turystycznej, miejsca noclegowe i gastronomiczne, dworce kolejowe i autobusowe, punkty orientacyjne i atrakcje turystyczne. Nowy produkt będzie promowany poprzez nośniki cyfrowe (2 strony internetowe i 12 wirtualnych wycieczek typu VR – „virtual reality”) oraz kampanię promocyjną z naciskiem na marketing influencerski. Aby zainteresować potencjalnych odwiedzających i zaktywizować lokalne społeczności, na trasie zostanie zorganizowanych 6 wydarzeń kulturalnych (3 w Polsce, 3 na Ukrainie) z udziałem popularnych polskich i ukraińskich wykonawców. Dodatkowo prowadzone będą bezpłatne wycieczki z przewodnikiem po wybranych obiektach na trasie.

Realizacja projektu sprawi, że karpackie drewniane świątynie staną się bardziej dostępne i rozpoznawalne dla zwiedzających. W dłuższej perspektywie czasowej, stworzy również podstawy do właściwego ich utrzymania i promocji aktywizując lokalne społeczności do uczestnictwa w procesie rozwoju turystyki.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna