Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Duże Projekty Infrastrukturalne

Proces aplikowania i wdrażania DPI + Załączniki

Podręcznik Programu. Część II (wersja III) (j.ang.)

 

Suplement do podręczników programu dotyczący COVID-19

Suplement do Podręczników Programów

 

Wzór umowy grantowej

Załącznik nr II do Umowy Grantowej LEGAL ENTITIES FORM

Załącznik nr IV do Umowy Grantowej FINANCIAL IDENTIFICATION FORM

Załącznik A4. Deklaracja Beneficjenta Wiodącego o zapewnieniu funduszy

Przewodnik krajowej procedury zatwierdzenia i rejestracji projektów międzynarodowej pomocy technicznej na Białorusi

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków + Załączniki (wersja 10.0) (j.ang.)

Dla audytorów - instrukcja wypełnienia Listy sprawdzającej dla kontroli projektu

Dla audytorów - instrukcja wypełnienia Listy sprawdzającej dla kontroli projektu (j.ang.)

Lista audytorów BY 

Lista audytorów UA

Rekomendowany wzór umowy między beneficjentem a audytorem

 

Klauzula antykorupcyjna

Zamówienia udzielane w ramach projektów (Podręcznik dla polskich beneficjentów)

 

Wzory raportów

 

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna