Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
20-lecie Polańczyk Regiostars2023 mapa projektów

Duże Projekty Infrastrukturalne

Duże Projekty Infrastrukturalne (DPI) to projekty strategiczne dla rozwoju regionów, przynoszące transgraniczne efekty i korzyści. W ramach Programu,  DPI realizowane są wyłącznie przez instytucje, które posiadają kompetencje i są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów związanych z danym obszarem. Oznacza to, że takie instytucje mają wiedzę techniczną, wysoki stopnień specjalizacji lub uprawnienia administracyjne do działania w tej konkretnej dziedzinie.

Duże Projekty Infrastrukturalne zostały wybrane w drodze procedury bezpośredniej (bez ogłaszania naboru wniosków) i  są realizowane w ramach trzech Celów Tematycznych: Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice.


10 lipca 2018 r. Komisja Europejska wybrała i zatwierdziła do dofinansowania 10 Dużych Projektów Infrastrukturalnych.

 

LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW

Wszystkie umowy pomiędzy Instytucją Zarządzającą a beneficjentami wiodącymi Dużych Projektów Infrastrukturalnych zostały podpisane i projekty są obecnie realizowane.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna