Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
20-lecie Polańczyk Regiostars2023 mapa projektów

Pierwszy nabór - zamknięty

Najpopularniejszym rodzajem projektów realizowanych w ramach Programu są projekty regularne. Obejmują one jednocześnie największą część budżetu Programu. Są to projekty wybrane w ramach pierwszego naboru wniosków i realizowane w czterech celach tematycznych: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice.

Pierwszy nabór wniosków w został uruchomiony 11 października 2016 i trwał do 30 czerwca 2017. Projekty składane były w dwóch etapach. Na pierwszym, beneficjenci wiodący składali wstępne koncepcje projektów (ang. Concept Note) zawierające podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu.

 

 

Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci wiodący zostali zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych, zawierających szczegółowy opis projektu (ang. Full Application Form), które podlegały dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

 

 

Wspólny Komitet Monitorujący zdecydował o wyborze 65 projektów regularnych do finansowania.

 


LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW

Cztery z wybranych projektów nie są realizowane (dwa zrezygnowały po podpisaniu umowy o dofinansowanie, 1 został anulowany, a 1 oczekuje na kontraktację). W ich miejsce z listy rezerwowej wybrano jeszcze trzy projekty. Finalnie, 64 projekty są w trakcie realizacji, a między Instytucją Zarządzającą i zwycięskimi beneficjentami wiodącymi podpisano umowy grantowe o łącznej wartości dofinansowania ponad 113 mln EUR.

 

INFORMACJE O REALIZOWANYCH PROJEKTACH

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna