Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
20-lecie Polańczyk Regiostars2023 mapa projektów

Trzeci nabór - zamknięty

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 udziela szczególnego wsparcia projektom z małym budżetem, które obejmują głównie działania nieinwestycyjne, promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym. Mikroprojekty były składane w ramach drugiego oraz trzeciego naboru wyłącznie w celu tematycznym DZIEDZICTWO.

 

Trzeci nabór wniosków trwał od 15 listopada 2019 do 15 stycznia 2020. W ramach jednostopniowej procedury beneficjenci składali wyłącznie wnioski aplikacyjne zawierające szczegółowy opis projektu (ang. Application Forms), które podlegały dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

 

Wspólny Komitet Monitorujący wybrał 26 mikro-projekty do dofinansowania.

 

 

LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW
LISTA PROJEKTÓW Z LISTY REZERWOWEJ

Wszystkie umowy o dofinansowanie na mikroprojekty zostaną podpisane do 31 grudnia 2022.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna