Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
20-lecie Polańczyk Regiostars2023 mapa projektów

Drugi nabór - zamknięty


Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 udziela szczególnego wsparcia projektom z małym budżetem, które obejmują głównie działania nieinwestycyjne, promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym. Mikroprojekty były składane w ramach drugiego oraz trzeciego naboru wyłącznie w celu tematycznym DZIEDZICTWO.


Drugi nabór wniosków trwał od 1 sierpnia do 31 października 2018. W ramach jednostopniowej procedury beneficjenci składali wyłącznie wnioski aplikacyjne zawierające szczegółowy opis projektu (ang. Application Forms), które podlegały dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

Wspólny Komitet Monitorujący wybrał 74 mikro-projekty do dofinansowania.

 

LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW

Dziewięć z zatwierdzonych projektów zrezygnowało z realizacji (sześć na etapie zawierania umów i trzy po podpisaniu umowy o dofinansowanie). Z pozostałymi 65 projektami (49 projektów w ramach priorytetu 1.1 Promocja lokalnej kultury i historii oraz 16 projektów w ramach priorytetu 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego) podpisywane zostały umowy o dofinansowanie między Instytucją Zarządzającą a zwycięskimi beneficjentami wiodącymi. 

LISTA ZAKONTRAKTOWANYCH PROJEKTÓW

Wszystkie umowy o dofinansowanie na mikroprojekty zostaną podpisane do 31 grudnia 2022.

W związku z tym, że pula pieniędzy przeznaczona na drugi nabór nie została w pełni wykorzystana (5,2 mln euro), uruchomiliśmy trzeci nabór wniosków (http://pbu2020.eu/pl/pages/404). Jest on również dedykowany mikroprojektom i celowi tematycznemu DZIEDZICTWO.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna