PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Aktualności:

18 11 / 2019

Projekt tygodnia - ImTraPBU

Projekt stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane w regionach przygranicznych trzech krajów, dotyczące szczególnie niskiej dostępności komunikacyjnej, niskiej jakości infrastruktury drogowej i nieefektywnego systemu transportu.

12 11 / 2019

Opowieści z projektów - 4. Rozety - nietradycyjne podejście do tradycji

Od zawsze był oczarowany otaczającym go pięknem...

18 10 / 2019

Projekt tygodnia - PaNTHer

Partnerzy projektu PaNTHer muszą zmierzyć się z problemem złego stanu technicznego infrastruktury i jej niedostatecznej dostępności w powiecie przemyskim (PL) i w miejscowości Stary Sambor (UA).

30 09 / 2019

Rozpoczęto inwestycje w ramach projektu LIP885!

26 września br. uczestniczyliśmy w uroczystości rozpoczęcia prac w ramach Dużego Projektu Infrastrukturalnego LIP885.

30 09 / 2019

Opowieści z projektów - 3. Karpaty – wspólne wyzwanie

Pogodny, majowy dzień kusił do wędrówki.

20 09 / 2019

Projekt tygodnia - RUOK

Zagadnieniem poruszonym w projekcie RUOK, jest problem ciągłych zmian demograficznych w regionie siedleckim i obwodzie mińskim.

02 09 / 2019

Projekt tygodnia - DOPC

Projekt „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i rejonu grodzieńskiego” (akronim DOPC) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

23 08 / 2019

Projekt tygodnia - FasterSafer

Projekt „Drogi łączące granice Polski i Ukrainy” (akronim FasterSafer) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

14 08 / 2019

Opowieści z projektów - 2. Biały słoń z Karpat

Za każdym projektem PBU zawsze ukryta jest historia. Czasami są to historie ludzi, na których życie duży wpływ miały projekty.

06 08 / 2019

"500 kajaków" - spływ kajakowy w Drohiczynie

W dniu 3 sierpnia br. w Drohiczynie przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego wzięli udział w spływie kajakiem po rzece Bug zorganizowanym w ramach projektu „Bug nas łączy - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” (akronim BugUnitesUs) wybranego w ramach pierwszego naboru wniosków.

24 07 / 2019

Projekt tygodnia - TwoTowers

Projekt „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego I kulturowego w Łucku i Lublinie” (akronim: TwoTowers) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO.

18 07 / 2019

Projekt tygodnia - CrossGovernance

Projekt „Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i rejonie grodzieńskim” (akronim CrossGovernance) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

04 07 / 2019

Opowieści z projektów - 1. Znaleźć prawdziwy dom...

Nieufny wzrok. Czarne, smutne oczy patrzą zza krat...

03 07 / 2019

Projekt tygodnia - ECOROADS

Projekt "Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: Zamojskim (Polska) i Sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych” (akronim ECOROADS) jest wdrażany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

13 06 / 2019

Projekt tygodnia - EPIDSAFE

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego w polsko-białoruskiej strefie przygranicznej” (skrót: EPIDSAFE) wdrażany jest w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (PL), a partnerem projektu jest Regionalny Szpital w Brześciu (BY).

27 05 / 2019

Projekt tygodnia - BCPmonitoring

Projekt „Operacyjne monitorowanie wizualne przejść granicznych” (akronim BCPmonitoring) realizowany jest w ramach Celu Tematycznego GRANICE i angażuje do współpracy polskie i ukraińskie jednostki ochrony granic (lista beneficjentów na załączonej karcie projektu). Administracja Państwowej Straży Granicznej Ukrainy działa jako Beneficjent Wiodący.

17 05 / 2019

Projekt tygodnia - ROSETTES

„Świat Karpackich Rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” to inicjatywa w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO, która angażuje we współpracę transgraniczną aż 11 beneficjentów.

10 05 / 2019

Projekt tygodnia - PAVILIONS

Projekt „Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej”, akronim PAVILIONS, jest realizowany w ramach Celu Tematycznego Granice. Beneficjentem wiodącym jest Wojewoda Podlaski (PL), a partnerem Państwowy Komitet Ceł Republiki Białoruś w Mińsku.   

26 04 / 2019

Projekt tygodnia - RDW812

“Rozbudowa drogi nr 812 na trasie Korolówka – Włodawa”, akronim RDW812, jest jednym z Dużych Projektów Infrastrukturalnych, realizowanym w ramach Celu Tematycznego Dostępność. Beneficjentem wiodącym jest Województwo Lubelskie (PL, reprezentowane w projekcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie), a partnerem w projekcie jest Państwowa Wołyńska Administracja Obwodowa (UA).

04 04 / 2019

Projekt tygodnia - ROAD

ROAD to kolejny projekt, który przedstawiamy w ramach cyklu „Projekt tygodnia”. Projekt „Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej” jest realizowany w ramach Celu Tematycznego Granice.