Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Zgłoś swój projekt do konkursu REGIOSTARS 2023!

28 / 04 / 2023

Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu REGIOSTARS. Promuje on interesujące projekty współfinansowane z UE, które przyczyniły się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Projekty można zgłaszać w jednej z 6 kategorii:     

 1. Konkurencyjna i inteligentna Europa
 2. Zielona Europa
 3. Europa połączona
 4. Europa społeczna i inkluzywna
 5. Europa bliżej obywateli
 6. Temat roku: Europejski Rok Umiejętności 2023

Nagrodą dla laureata z każdej kategorii jest lokalna kampania komunikacyjna realizowana we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) promująca nagrodzone działania w danym regionie.

Finaliści zostaną zaproszeni na ostateczny etap selekcji podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, ich zadaniem będzie:     

 • przedstawienie krótkiej prezentacji projektu przed jurorami i publicznością
 • przeprowadzenie krótkiej dyskusji panelowej z jurorami.

Przed tym etapem każdy z Finalistów weźmie udział w szkoleniu z komunikacji.

Jak zgłosić chęć udziału?

Do 12 maja 2023 roku prosimy o poinformowanie nas (na adres mailowy: magdalena.okulska@pbu2020.eu) o chęci zgłoszenia swojego projektu (tylko projekty PBU) do konkursu. Projekt powinien mieścić się w jednej z powyższych kategorii tematycznych.

Spośród nadesłanych propozycji, WST wraz z Instytucją Zarządzającą Programem, wybierze pięć projektów, które najlepiej spełniają kryteria (jeden program może zgłosić tylko pięć projektów).

Następnie dla wybranych projektów Instytucja Zarządzająca wystawi listy poparcia.

W kolejnym etapie beneficjenci wybranych projektów będą musieli wysłać wniosek za pośrednictwem platformy internetowej REGIOSTARS. Oczywiście pomożemy Państwu w tym zakresie.

Dodatkowe informacje na temat REGIOSTARS Awards 2023 znajdują się również na stronie KE: https://regiostarsawards.eu

Jeśli masz pytania związane z procesem aplikacji, zajrzyj do przewodnika

Zdobywcy nagród REGIOSTARS zostaną ogłoszeni 16 listopada br. podczas ceremonii w Ostrawie w Czechach.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna