Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Czas na rezultaty: Szybszy dojazd do polsko-ukraińskiej granicy

09 / 03 / 2023

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski oraz Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Powiat zamojski i rejon sokalski na Ukrainie to sąsiadujące ze sobą obszary, które wiele łączy. Znajdziemy tu liczne obiekty dziedzictwa kulturowego np. XVIII-wieczny drewniany kościół i cmentarz w miejscowości Dub (powiat zamojski) czy XVI-wieczny klasztor oo. bernardynów w Sokalu. To również wyjątkowe tereny przyrodnicze. Możliwość poznawania i korzystania z atrakcji tych terenów uzależniona jest od ich dostępności, łatwego dotarcia na drugą stronę granicy. Na rozbudowie sieci dróg w tym regionie skupił się projekt „Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w  powiecie zamojskim (Polska) i rejonie sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych” (akronim ECORoads). Dobry stan tych dróg ma strategiczne znaczenie ponieważ prowadzą do przejść granicznych Zosin–Uściług i Hrebenne–Rawa Ruska. Ponadto, projekt miał też na celu promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego i stosowania ekologicznych rozwiązań jak np. wykorzystywanie paneli fotowoltaicznych do ładowania latarni ulicznych i znaków drogowych.

Opis projektu ECORoads, który został zrealizowany przez powiat zamojski i rejon sokalski można znaleźć tutaj.

 

 

Dzięki realizacji projektu czas podróży na zmodernizowanym odcinku do granicy polsko-ukraińskiej skrócił się do 13 minut.

W sumie wyremontowano 11,4 km w powiecie zamojskim na trasie Kotlice–Zubowice i Horyszów–Kotlice. Prace objęły utwardzanie i poszerzenie dróg do 5,5 m, nową nawierzchnię asfaltową i budowę zjazdów indywidualnych. W miejscowościach: Kotlice, Dub, Tuczapy, Swaryczów i Zubowice wybudowano nowe chodniki, przystanki i zatoki autobusowe. Zamontowano również lampy solarne. 

 

 

Natomiast w rejonie sokalskim (miejscowości Żwirka, Zabuże i Huta) wyremontowano prawie 2,6 km dróg – zostały one poszerzone i zyskały nową nawierzchnię bitumiczną. Wybudowano również chodniki.

 

W gminach, gdzie przebiegają zmodernizowane drogi, partnerzy projektu przeprowadzili lekcje w szkołach podstawowych. Zajęcia dla dzieci dotyczyły ekologicznych rozwiązań i bezpieczeństwa na drodze. Odbył się również konkurs plastyczny – dzieci mogły wygrać ciekawe nagrody.  

W Zamościu odbyły się 2 lekcje, w których udział wzięło 40 uczniów.

 

W rejonie sokalskim natomiast udział w lekcjach wzięło łącznie 60-cioro dzieci.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna