Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

PBU w liczbach: 47 obiektów dziedzictwa kulturowego

08 / 06 / 2022

Program PL-BY-UA wspiera ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego pogranicza polsko-białoruskiego i polsko-ukraińskiego (cel tematyczny programu - HERITAGE, priorytet 1.1. Promocja lokalnej kultury i historii). Celem tego działania jest wzmocnienie więzi kulturowych i współpracy między społecznościami lokalnymi, budowanie atrakcyjności regionów oraz rozwój turystyki transgranicznej.

W ramach Programu:

 • 26 dofinansowanych projektów jest skoncentrowanych szczególnie na poprawie stanu obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego (10 projektów już zostało zakończonych);
 • beneficjenci tych projektów otrzymają w sumie 18,3 mln euro wsparcia finansowego z Programu.

 

      47 obiektów dziedzictwa kulturowego

W wyniku realizacji tych projektów poprawiono stan 47 obiektów kulturalnych i historycznych. Należą do nich budynki i pomniki historyczne, szlaki turystyczne, nowo powstała lub zaadaptowana infrastruktura turystyczna, na przykład:    

 • obiekty historyczne związane z postacią Antoniego Tyzenhausa (projekt TYZENHAUS);
 • klasztor w Węgrowie (projekt TwinMonasteries);
 • Wieża Czartoryskich w Łucku (UA) i Baszta Gotycka w Lublinie (projekt TwoTowers);
 • kościół klasztorny w Podkamieniu (UA) (projekt CBCPilgrim)

Efektem realizacji tych 26 projektów będą również:

 • 24 nowe produkty turystyczne;
 • 12 nowych usług służących ochronie dziedzictwa kulturowego i promocji kultury lokalnej;
 • 44 publikacje opisujące dziedzictwo kulturowe i historyczne;
 • 13 kampanii promocyjnych i informacyjnych promujących dziedzictwo kulturowe w regionach.

Dzięki wszystkim 73 projektom realizowanym w ramach priorytetu 1.1. Promocja lokalnej kultury i historii, liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego, objęte tymi projektami, wzrośnie o prawie 14%.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna