PBU
30 lat Interreg

Aktualności

08/04/2020

Modyfikacja Podręcznika Programu cz. I

Dokument zastępuje dotychczasową wersję Podręcznika Programu cz. I

02/04/2020

Alternatywne składanie wniosków o aprobatę audytora (PL)

Informacja dla polskich beneficjentów – nowy schemat komunikacji z Kontrolnym Punktem Kontaktowym

02/04/2020

Projekt tygodnia - TwinMonasteries

Realizacja projektu rozpoczęła się symbolicznie z początkiem sierpnia 2019 r

27/03/2020

Suplement do podręczników Programu dotyczący COVID-19

WKM programu zatwierdził suplement do podręczników Programu i wytycznych w sprawie weryfikacji wydatków

20/03/2020

Projekt tygodnia - EcoChem

Ratownicy z powiatu siemiatyckiego i obwodu grodzieńskiego od lat spotykają się z zagrożeniami związanymi z katastrofami ekologicznymi...

Zobacz wszystkie

Kalendarz wydarzeń

1612 / 2019

Transgraniczne Forum Dziennikarzy

Lutsk

Zapraszamy do udziału w Forum Dziennikarzy

czytaj więcej
2910 / 2019

Konferencja inauguracyjna dla mikroprojektów

Białowieża

Zapraszamy na Konferencję Inauguracyjną dla mikroprojektów

czytaj więcej
2410 / 2019

Konferencja naukowa

Użgorod

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo na obszarze Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina”, która odbedzie się na Uniwersytecie Narodowym w Użgorodzie

czytaj więcej