PBU

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020

czytaj więcej

Aktualności

1807 / 2019

Projekt tygodnia - CrossGovernance

Projekt „Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i rejonie grodzieńskim” (akronim CrossGovernance) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

0907 / 2019

Projekt tygodnia - PUFL

Projekt „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” akronim PUFL jest realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO.

0407 / 2019

Opowieści z projektów - 1. Znaleźć prawdziwy dom...

Nieufny wzrok. Czarne, smutne oczy patrzą zza krat...

0307 / 2019

Projekt tygodnia - ECOROADS

Projekt "Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: Zamojskim (Polska) i Sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych” (akronim ECOROADS) jest wdrażany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

0207 / 2019

Nabór projektów dot. gospodarki ściekowej (poza Programem)

Polski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi nabór wniosków w ramach programu Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju.

2806 / 2019

PBU na Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu

IV Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu, na Ukrainie odbyło się 25-27 czerwca 2019

Zobacz wszystkie

Kalendarz wydarzeń

2506 / 2019

Konferencja roczna 2019

Hrodna

Spotkajmy się na „Przystanku: ZDROWIE” – Konferencji Rocznej Programu 2019

czytaj więcej
0506 / 2019

Forum Miast i Regionów

G2 Arena Rzeszów/Jasionka

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk, zlokalizowanych w głównej hali w pobliżu sceny, na których będzie można otrzymać informacje o Programie oraz zobaczyć pokazy i prezentacje przygotowane  przez projekty z lat 2007-2013 oraz 2014-2020

czytaj więcej
1704 / 2019

Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego

Kolejne posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. w obwodzie mińskim (Białoruś).

czytaj więcej