Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

W projektach realizowanych w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 muszą występować beneficjenci z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz przynajmniej jednego z państw partnerskich uczestniczących w Programie (Białorusi lub Ukrainy). Platforma służy budowaniu takich transgranicznych partnerstw. Z jednej strony – poprzez zakładkę Rejestracja partnera umożliwia rejestrację, z drugiej strony poprzez zakładkę Wyszukiwarka partnerów przeszukiwanie już zarejestrowanych w nim instytucji i ich pomysłów projektowych.

Zapraszamy do rejestrowania się.

Lista partnerów

National University of Water and Environmental Engineering

Polska (Województwo lubelskie)
4.1 Budowanie wzajemnego zaufania poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

Vynohradiv City Council of the Transcarpatian region

Ukraina (Obwód zakarpacki)
3.1 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Lokachyn Territorial Community

Ukraina (Obwód wołyński)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

1 Military Clinical Hospital with the Polyclinic IPHC Clinic SPZOZ

Polska (Województwo podlaskie)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

ZORIANYTSIA

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

BILSHIVTSI SETTLEMENT COUNCIL

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Civic Academy Founadation

Polska (Województwo podkarpackie)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

bilshivcivska village council

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
3.1 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Velikobychkiv settlement council

Ukraina (Obwód zakarpacki)
1.2 Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Institution of Charitable Foundation "Medical Innovations Center"

Ukraina (Obwód lwowski)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Charitable organisaion Society of Polish Culture "Korechchyna"

Ukraina (Obwód rówieński)
3.1 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

"Living with autism" Foundation

Polska (Województwo podlaskie)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

REYBUDHELP FOUNDATION

Polska (Województwo lubelskie)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

Bees and Trees Foundation

Polska (Województwo lubelskie)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

Regional Development Agency of Lviv Region

Ukraina (Obwód lwowski)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

Ukrainian Association of Clinical Research Professionals

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Special emergency rescue squad of the Main Department of the State Service of Ukraine for Emergency Situations in the Volyn region

Ukraina (Obwód wołyński)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Ukrainian Association of Clinical Research Professionals

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

The Dniester Basin Department of Water Resources

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

Dobrosynsko-Magerivska village council

Ukraina (Obwód lwowski)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Regional Public Charitable Foundation “Law and Democracy”

Ukraina (Obwód lwowski)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

Starobogorodchanska village council

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

Zarichan village council

Ukraina (Obwód zakarpacki)
1.2 Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Zaricha village council of Zakarpattia Oblast

Ukraina (Obwód zakarpacki)
1.2 Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

AGRO-KARPATY Agricultural and Food Cluster Association

Polska (Województwo podkarpackie)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

SiDLY - telecare (high tech for Your Health)

Polska (Województwo mazowieckie)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

NGO "Infection control in Ukraine"

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Independent Public Health Care Complex No. 1 in Rzeszów

Polska (Województwo podkarpackie)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Subdivision "Volyn Professional College, National University of Food Technologies"

Ukraina (Obwód wołyński)
3.1 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Lviv Agrarian Chamber

Ukraina (Obwód lwowski)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Foundation for Democracy Assistance

Ukraina (Obwód lwowski)
5.1 Bezpieczniejsza i lepiej chroniona Europa

Dniester Basin Departament of Water Resources

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

SCIENTIFIC AND MANUFACTURING FIRM PRODECOLOGIA

Ukraina (Obwód rówieński)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Dzvyniach Territorial Community

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Tlumatska сity сouncil Ivano-Frankivsk district of Ivano-Frankivsk region

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

Non-government organization "Young fitness pro"

Ukraina (Obwód lwowski)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

ОLEXANDRIA VILLAGE COUNCIL RIVNA DISTRICT OF RIVNA REGION

Ukraina (Obwód rówieński)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

National Forest System NGO

Ukraina (Obwód zakarpacki)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

Olesha rural territorial community

Ukraina (Obwód iwanofrankowski)
3.1 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ukraina (Obwód zakarpacki)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

MUNICIPAL NON-COMMERCIAL ENTERPRISE OF STRYI CITY COUNSIL TERRITORIAL MEDICAL ASSOCIATION STRYI CITY UNITED HOSPITAL (MNCE TMA SCUNN)

Ukraina (Obwód lwowski)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Institute for Urban and Regional Development

Polska (Województwo mazowieckie)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ukraina (Obwód zakarpacki)
1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskamiżywiołowymi i katastrofami, a takżeodporności, z uwzględnieniempodejściaekosystemowego

Lublin Self-Help Center

Polska (Województwo lubelskie)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Volyn Regional Charitable Fund "MASIKAMA"

Ukraina (Obwód wołyński)
2.1 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Khoteshiv Village Committee

Ukraina (Obwód wołyński)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Khoteshiv Village Committee

Ukraina (Obwód wołyński)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Irshava City Council of Zakarpattia Oblast

Ukraina (Obwód zakarpacki)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Center of Ukrainian-Polish Cross-Border Cooperation

Ukraina (Obwód zakarpacki)
1.2 Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Center for European Initiatives

Ukraina (Obwód zakarpacki)
1.3 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia