Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Dokumenty 2021-2027

Program Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 (zatwierdzony przez KE 30.11.2022)

Program Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 (tłumaczenie robocze na język polski)


Joint paper on Interreg NEXT Strategic Programming 2021-2027

The European Commission recommendations relating preparation of the Programme


RAMY PRAWNE:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

 

INNE DOKUMENTY:

PBU NEXT 2021-2027 – socio-economic analysis of the Programme area

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS

Podręcznik pomocy publicznej i pomocy de minimis

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach Interreg - prezentacja

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna