Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

KOMITET MONITORUJĄCY

Komitet Monitorujący (KM) jest głównym organem decyzyjnym Programu złożonym z dwóch delegacji narodowych, składających się z członków z prawem głosu, ich zastępców oraz obserwatorów. W zależności od tematyki obrad, za zgodą Przewodniczącego Komitetu Monitorującego, do udziału w spotkaniach mogą być zapraszani eksperci  (w charakterze obserwatorów).

Główne zadania Komitetu Monitorującego:
1. Zatwierdzenie dokumentów Programu (w tym formularzy i procedur).
2. Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie złożonych Wniosków Aplikacyjnych (wybór do dofinansowania).
3. Procesy decyzyjne dotyczące wymaganych zmian w projekcie (w stosownych przypadkach).

Przedstawiciel Komisji Europejskiej uczestniczy w posiedzeniach KM jako ciało doradcze.

W tym dziale można znaleźć dokumenty związane z powołaniem, funkcjonowaniem, działalnością i decyzjami Komitetu Monitorującego Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna