Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Nabór wniosków w ramach celów tematycznych DOSTĘPNOŚĆ i GRANICE rozstrzygnięty

08 / 12 / 2017

7 grudnia 2017 r. podczas posiedzenia we Lwowie (Ukraina), Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków dotyczącego dwóch celów tematycznych DOSTĘPNOŚĆ i GRANICE.

W celu tematycznym DOSTĘPNOŚCI WKM zdecydował dofinansować 18 z 61 projektów, w ramach których zostały złożone pełne wnioski aplikacyjne podczas drugiego etapu naboru. Zapraszamy do zapoznania się z listą zwycięzców. Jednocześnie Komitet zatwierdził listę rezerwową złożoną z 29 projektów. Całkowita kwota przyznanego dofinansowania wynosi 35,62 mln EUR. Ostateczna kwota dofinansowania została zwiększona przez WKM z kwoty 34,1 mln EUR dzięki przesunięciom środków z celu tematycznego GRANICE,  w którym kwota dofinansowania przyznana złożonym projektom jest niższa niż dostępne środki. Taka decyzja umożliwi finansowanie i realizację większej liczby projektów w ramach celu tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

W celu tematycznym GRANICE WKM zdecydował się dofinansować 13 z 16 projektów, w ramach których zostały złożone pełne wnioski aplikacyjne w drugim etapie naboru. Zapraszamy do zapoznania się z listą zwycięzców. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 20,28 mln EUR.

Wspólny Sekretariat Techniczny wkrótce poinformuje każdego z 77 wnioskodawców o ostatecznej decyzji WKM dotyczącej ich projektu.

Następne posiedzenie WKM zostanie zorganizowane przed końcem marca 2018 r. w Białymstoku.  Komitet zbierze się, by rozstrzygnąć nabór w ramach celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO.

Broszura ACCESSIBILITY

Broszura BORDERS

 

Joint Monitoring Committee

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna