PBU

Relacja z konferencji rocznej Programu „Cross-border Warm-up”

31 / 10 / 2017

W dniach 24-25 października br. w Rzeszowie odbyła się roczna konferencja Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 pod hasłem „Cross-border Warm-up”.

Hasło konferencji nawiązywało do „rozgrzewki” Programu, jaką był niewątpliwie pierwszy nabór wniosków w ramach którego złożono aż 749 koncepcji projektów. Tydzień przed konferencją Wspólny Komitet Monitorujący podjął decyzję o dofinansowaniu 17 z nich w ramach celu tematycznego Dziedzictwo. Listę tych projektów opublikowaliśmy w informacji na naszej stronie. „Liczę na to, że pierwsze 17 projektów dotyczących wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, realnie przyczyni się do jego rozkwitu i pogłębienia współpracy pomiędzy sąsiadami” – powiedział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju podczas śniadania prasowego, które poprzedziło oficjalne rozpoczęcie konferencji. Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju, podsumował przygotowania i przebieg pierwszego naboru wniosków. Zwrócił szczególną uwagę na udostępnione narzędzia i wprowadzone ułatwienia a także liczne szkolenia i konsultacje, które chętnym o ubieganie się o dofinansowanie umożliwiły sprawniejsze i lepsze przygotowanie wniosków. O zbliżających się decyzjach i kolejnych planach Programu opowiedział Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Paweł Słowikowski. Przypomniał, iż już 7 grudnia poznamy kolejnych beneficjentów, których projekty otrzymają dofinansowanie, tym razem w ramach celów tematycznych Dostępność i Granice. Decyzja o zwycięskich projektach z celu Bezpieczeństwo zostanie natomiast podjęta w marcu 2018 roku.

W dalszej części dnia na uczestników konferencji czekały rozgrzewające aktywności takie jak m.in. transgraniczny mecz czy zawody w kręgle w trójstronnych drużynach. Na zakończenie dnia odbył się koncert multiinstrumentalnego trio Panivalkova z Ukrainy.

Drugiego dnia konferencji goście, w ramach dalszej rozgrzewki, zostali podzieleni na trójstronne zespoły i uczestniczyli w grze terenowej, w której należało wykazać się wyjątkowo dobrą współpracą. Realizacja projektów w ramach Programu wymaga od uczestniczących instytucji sprawnej komunikacji i ducha gry zespołowej, co po wyzwaniach pierwszego dnia, było doskonalone przez uczestników w trakcie wspólnego rozwiązywania zagadek i zadań z dnia drugiego.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji:

Prezentacja Instytucji Zarządzającej

Prezentacja Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Galerie

Annual Conference 2017 Cross-border Warm-up