PBU

Dziedzictwo odkrywane we Lwowie

28 / 09 / 2017

W tym roku Lwów był centrum rozmów o dziedzictwie Polski Białorusi i Ukrainy, w kontekście unijnych projektów transgranicznych. W drugiej już edycji Transgranicznej Akademii Rozwoju, która odbyła się 19 września, wzięło udział ponad 200 osób z trzech krajów. Po raz kolejny, potencjalni wnioskodawcy mogli wysłuchać wykładów na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, prowadzonych przez niezależnych ekspertów. Przede wszystkim jednak mogli się dowiedzieć więcej o tym jak i na co można pozyskiwać dotacje unijne na małe projekty.

Tegoroczna Transgraniczna Akademia Rozwoju odbywała się pod hasłem „Dziedzictwo – odkryjmy je razem”. Podobnie, jak podczas pierwszej edycji, wydarzenia, które odbyło się w grudniu zeszłego roku w Janowie Podlaskim, niezależni eksperci przekazywali najistotniejsze informacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych na małe projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. - Celem takich spotkań, jest między innymi połączenie świata nauki, biznesu, administracji rządowej i samorządowej, wymiana poglądów, ale również to, żeby przedstawiciele nauki w jakiś sposób zainspirowali tych, którzy mają składać wnioski o projekty – wyjaśniał dr Leszek Buller – dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

W perspektywie finansowej 2014-2020 specjalne wsparcie w ramach Programu zostanie udzielone na małe projekty o wartości do 60 tys. euro Łączna pula dotacji, na transgraniczne przedsięwzięcia tego typu to 5 mln. 200 tys. euro.  W ramach tych środków, realizowane mogą być projekty związane zarówno ze wspólnym dziedzictwem kulturowym Polski, Ukrainy i Białorusi, jak i dziedzictwem przyrodniczym, które wypromują wspólne walory, znajdujące się na pograniczu tych trzech krajów. - Dziedzictwo jest tym wszystkim co zostało wytworzone przez naszych przodków. To jest dziedzictwo o charakterze materialnym i pozamaterialnym. Są to różnego rodzaju pieśni, przekazy i legendy. Mówiąc o dziedzictwie często myślimy, że są to obiekty, takie jak zamek, czy pałac. Ale są to jednak też miejsca przyrody, takie jak drzewa czy  zwierzęta. Tak naprawdę wszystko to, co nas otacza – stwierdził dr hab. Rafał Wiśniewski – dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

To właśnie kulturowe i architektoniczne dziedzictwo było najczęściej poruszaną kwestią podczas Transgranicznej Akademii Rozwoju we Lwowie. -  Na tych obszarach przygranicznych działali ci sami architekci, jest tutaj również potencjał do nawiązywania  współpracy, relacji i kontaktów w zakresie teatru, muzyki oraz sztuki ludowej - mówił prof. Aliaksandr Kapilau - rektor Instytutu Wiedzy Współczesnej w Mińsku.

Słuchaczami wykładów Transgranicznej Akademii Rozwoju było ponad 200 osób  z Polski, Ukrainy i Białorusi. Dla części z nich była to dopiero pierwsza okazja, żeby dowiedzieć się więcej o składaniu wniosków na małe projekty transgraniczne. - Wszystkie te informacje są bardzo treściwe, dopiero po seminarium będzie można na spokojnie przeanalizować, przenieść wszystko na swój grunt i dostosować do swoich potrzeb. Chcielibyśmy nawiązać taką współpracę, aby służyła ona dobru wspólnemu - stwierdziła Urszula Pakuła z  Samorządowego Ośrodka Kultury w Gminie Komarów-Osada.

Chęci do wspólnego działania i realizacji pomysłów, co potwierdzali uczestnicy akademii rozwoju nie brakuje . Co więcej, wielu z nich zamierza składać wnioski na projekty trójstronne, a nie tylko dotyczące współpracy na pograniczu dwóch państw. - Mamy multum idei. Przede wszystkim nasz region wołyński znajduje się na pograniczu polskim oraz białoruskim, dlatego tworzymy specyficzny trójkąt. Chcielibyśmy postawić na projekty zarówno miękkie jak i twarde, takie, które pozwolą rozwinąć infrastrukturę i w efekcie będą tworzyły polsko – ukraińsko - białoruskie środowisko kulturalne – powiedziała Elena Bokhenska z miejscowości Ratne.

Co istotne wymiana poglądów i doświadczeń na temat wspólnych projektów nie kończy się na samej akademii rozwoju, o czym dobrze wiedzą jej uczestnicy. - Bardzo ciekawa merytorycznie konferencja. Uzupełniliśmy swoją wiedzę teoretyczną, której wcześniej nam brakowało . – mówiła po wysłuchaniu wykładów uczestniczka z Białorusi.

To, że każde takie spotkanie, jak Transgraniczna Akademia Rozwoju przynosi realne rezultaty, potwierdzają zrealizowane projekty w poprzedniej perspektywie finansowania, w latach 2007 – 2013. Dedykowane były one głównie kwestiom bezpieczeństwa na granicach, rozwijaniu infrastruktury, ale też działaniom kulturalnym. Otwarcie naboru na małe mikro-projekty zaplanowane jest na wrzesień 2018 roku. To, jakie wspólne pomysły będą faktycznie realizowane, będzie wiadomo już jesienią przyszłego roku.

PUBLIKACJA