Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Podsumowanie 2023 roku

31 / 01 / 2024

 

Za nami kolejny rok wytężonej pracy – wciąż realizowaliśmy jeszcze Program Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020 (dalej PBU) i kontynuowaliśmy wspieranie benficjentów, ale też oficjalnie rozpoczęliśmy już Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 i przeprowadziliśmy w nim pierwszy nabór wniosków. Świętowaliśmy również 20-lecie współpracy transgranicznej pomiędzy Polską a Ukrainą.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem jubileuszowego roku 2023 w Programie: 

W 2023 r. Program znajdował się w końcowej fazie realizacji. Zatwierdzona została szósta wersja Dokumentu Programowego.

 • 52 zatwierdzone raporty
 • prezentacja Programu i jego założeń podczas wielu wydarzeń organizowanych przez beneficjentów projektów
 • bieżące codzienne konsultacje telefoniczne oraz mailowe

Rok 2023 przyniósł kolejne zakończone projekty. Zgodnie z planami, do końca 2023 roku zrealizowane zostały wszystkie Duże Projekty Infrastrukturalne, projekty regularne, mikro-projekty oraz projekty pozakonkursowe dla Ukrainy. W sumie było to 158 projektów.

 • 26 decyzji podjętych w drodze procedur pisemnych

 31 maja 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

W grudniu zostało zawarte Porozumienie finansowe dotyczące Programu pomiędzy Komisją Europejską, Rządem Ukrainy i Instytucją Zarządzającą Programem.

 • zaktualizowany Dokument Programowy (w związku ze zwiększeniem budżetu Programu o ponad 48 mln EUR). Program wzbogacił się o nowe priorytety i cele, zaktualizowane zostały jego planowane wskaźniki realizacji
 • zaktualizowany i skonsultowany ze społeczeństwem Raport Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu 

 • 3 spotkania Komitetu Monitorującego
 • 14 decyzji podjętych w drodze procedur pisemnych

 • pakiet aplikacyjny i formularz wniosku aplikacyjnego w generatorze CST
 • 2 Fora Poszukiwania Partnerów w Lublinie i Rzeszowie dla przedstawicieli ponad 200 instytucji
 • baza partnerów na stronie internetowej Programu
 • 10 szkoleń dla wnioskodawców we wszystkich regionach objętych Programem dla ponad 1200 uczestników
 • 2 dni otwarte
 • sekcja pytań i odpowiedzi na stronie internetowej Programu
 • odpowiedzi na pytania telefoniczne oraz mailowe

Dotychczasowe efekty I naboru:

 • wpłynęło 247 wniosków
 • oceniono 115 wniosków z priorytetu ZDROWIE
 • 20 najlepszych projektów w priorytecie ZDROWIE wybranych do dofinansowania

 • 3 projekty zostały w pełni przygotowane przez wnioskodawców i zatwierdzone przez Komitet Monitorujący do kontraktacji

Ubiegły rok obfitował w wydarzenia – nie tylko podsumowaliśmy 20 lat współpracy transgranicznej pomiędzy Polską i Ukrainą, ale również rozpoczęliśmy nową edycję Programu na lata 2021-2027. Ponadto promowaliśmy rezultaty projektów na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

 • 20 wydarzeń na 20-lecie polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej:
  • „Dobrze mieć Sąsiada”, Przemyśl – inauguracja obchodów 20-lecia, a także oficjalne otwarcie Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 oraz I naboru wniosków
  • 19 wydarzeń z udziałem projektów na całym obszarze Programu (10 w Ukrainie i 9 w Polsce)
 • Kampania edukacyjna dla młodzieży „Stronger, Healthier – Together!" z okazji European Cooperation Day 2023 (EC Day 2023)
 • Objazd studyjny dla dziennikarzy przybliżający rezultaty projektów sfinansowanych przez Program
 • „Wędrowna Akademia” – 3 wykłady na uczelniach w Ukrainie i 5 w Polsce.
 • Giełda Grantodawców podczas Kongresu Współpracy Transgranicznej w Lublinie
 • jak co roku, uczestniczyliśmy również jako partnerzy w szeregu wydarzeń organizowanych przez inne podmioty (m.in. Wschód Kultury w Rzeszowie, Lublinie oraz Białymstoku itp.) oraz w licznych wydarzeniach organizowanych w ramach projektów PBU w obu krajach (konferencje, otwarcia, uroczystości podpisania umów grantowych itp.)

 • konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „EKO pogranicze”
 • projekt TouchingThePast został ogłoszony jednym z 30 finalistów konkursu REGIOSTARS 2023. Był to pierwszy w historii udział projektu PBU w finale tego konkursu
 • ogłoszone wyniki organizowanego w 2022 r. konkursu dla dziennikarzy „Wspólnie dla rozwoju pogranicza”

 • 4 wakacyjne audycje radiowe o efektach projektów transgranicznych zrealizowanych na obszarze Programu

 • 58 informacji w trzech językach na stronie pbu2020.eu
 • przybliżaliśmy i promowaliśmy efekty projektów w ramach naszych stałych cykli:
  • „Czas na rezultaty” – 6
  • „Historie z projektów” – 4
  • „PBU w liczbach” – 2
 • 39 informacji w trzech językach na nowej stronie internetowej Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 pl-ua.eu.

W zeszłym roku umieściliśmy 137 postów, a liczba osób, która zobaczyła nasze treści przekroczyła 70 000! Zwiększyła się również liczba obserwujących nasz profil – obecnie to ponad 3100 osób, głównie z Polski i Ukrainy.  

 

Dziękujemy za ten szczególny dla nas, jubileuszowy rok, za to, że wspólnie z nami odkrywaliście rezultaty naszych projektów. Przed nami kolejny rok intensywnej pracy, rozliczania Programu i projektów perspektywy 2014-2020 i coraz pełniejszej realizacji Programu 2021-2027. W kwietniu poznamy wyniki naboru w Priorytecie ŚRODOWISKO. W drugim kwartale roku rozpoczniemy nabór wniosków w Priorytecie TURYSTYKA.

Zapraszamy do odwiedzania stron obu Programów:

www.pbu2020.eu

www.pl-ua.eu

oraz naszych mediów społecznościowych:

       

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna