Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Czas na rezultaty: Szlaki na 4 pory roku

25 / 10 / 2023

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski i Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

W Gminie Cieszanów oraz w Obwodzie Wołyńskim krajobraz naturalny tworzą obszary wyżynne, z dolinami i wąwozami. Ich dużą część stanowią lasy, tereny podmokłe i bagna. Tereny te, to wspaniałe krajobrazy, piękna przyroda, ciekawa kultura. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo obu krajów, powiązanie wielu interesów gospodarczych, kulturalnych i społecznych, ważne jest poznawanie ich dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego. Wyzwaniem, jakie wspólnie podjęli partnerzy projektu, było ukazanie mieszkańcom i turystom bogactwa i różnorodności obszaru pogranicza oraz podniesienie atrakcyjności wizerunku tego regionu.

Mikroprojekt „4 pory roku - transgraniczne trasy turystyczne” (akronim 4_SEASONS) realizowany był przez Wołyński Obwodowy Fundusz Wsparcia Biznesu (UA) oraz Gminę Cieszanów (PL).

Ogólny opis projektu 4_SEASONS  można znaleźć w zakładce „Projekty”.Realizacja projektu rozpoczęła się w dość nietypowy sposób. Do współdecydowania o ostatecznym kształcie projektu zostali zaproszeni mieszkańcy Cieszanowa oraz Wołynia.

Założeniem projektu było wytyczenie ośmiu szlaków turystycznych. To jakie szlaki powstały zadecydowali mieszkańcy biorący udział w specjalnie zorganizowanym konkursie zatytułowanym „Cztery Pory Roku”.

 


Zgłoszono prawie 30 propozycji na szlak turystyczny. Spośród nich jury wybrało po 4 najbardziej ciekawe koncepcje szlaków na każdą porę roku.  


W ramach projektu powstało 8 szlaków turystycznych inspirowanych czteroma porami roku, 4 szlaki w Polsce i 4 szlaki w Ukrainie.POLSKA UKRAINA 
FACEBOOK

Na FB partnerzy utworzyli dwa fanpage z informacjami o projekcie:

PL   UAPRZEWODNIKI TURYSTYCZNE

Partnerzy opracowali i wydali też przewodniki turystyczne o każdym z 8 szlaków. Przewodniki są w języku polskim i ukraińskim i można je otrzymać w punktach turystycznych Wołynia i gminy Cieszanów. FILM

Aby wzmocnić promocję projektu partnerzy opracowali i nagrali film: 

 
MIKSER TURYSTYCZNY

Zorganizowane w ramach projektu wydarzenie „Mikser Turystyczny” było okazją do przedstawienia prezentacji o gminie Cieszanów i regionie wołyńskim oraz zaprezentowania założeń i celów projektu. Wydarzeniu towarzyszyło szkolenie dla osób zaangażowanych w rozwój oraz promocję turystyki zatytułowane „Tworzenie indywidualnej trasy. Jak to działa i jak wpływa na rozwój turystyki?”. W jego trakcie nagrodzono też zwycięzców konkursu „Cztery Pory Roku”, a całe wydarzenie zakończyło się występem artystów folkowych z Polski i Ukrainy.

Ze względu na pandemię odbyło się ono w formule hybrydowej. KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

Podczas hybrydowej konferencji zamykającej projekt w Cieszanowie zaprezentowano efekty projektu, w tym filmy obu partnerów projektu, przewodniki turystyczne i ulotki promujące projekt. Przeprowadzono również cykl 2 szkoleń dla 50 uczestników konferencji,. W Internecie pojawił się również koncert promujący projekt.


W celu prowadzenia skutecznej promocji projektu opracowano logo nawiązujące do tematyki projektu.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna