Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Fora Poszukiwania Partnerów w Rzeszowie i Lublinie

24 / 03 / 2023

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w ramach nadchodzącego naboru projektów do Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 do udziału w Forach Poszukiwania Partnerów. Celem tych wydarzeń jest prezentacja Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina i wsparcie wnioskodawców w nawiązywaniu partnerstw projektowych oraz zidentyfikowaniu pól przyszłej współpracy. W ramach obu forów zaplanowano prelekcje na temat nowego Programu i dobrych praktyk z lat minionych, spotkania w grupach tematycznych, 2-minutowe autoprezentacje potencjalnych partnerów, ekspozycję ich materiałów, emisję filmów promujących Program i projekty zrealizowane w jego ramach.

 • 18-20 kwietnia br. w Rzeszowie – dla wnioskodawców w priorytecie ZDROWIE (agenda),

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować za pomocą formularza rejestracyjnego:

- rejestracja dla uczestników z Polski: tutaj
- rejestracja dla uczestników z Ukrainy: tutaj

termin rejestracji mija 4 kwietnia.

 

 • 26-28 kwietnia br. w Lublinie – dla wnioskodawców w priorytecie ŚRODOWISKO (agenda).

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować za pomocą formularza rejestracyjnego:

- rejestracja dla uczestników z Polski: tutaj
- rejestracja dla uczestników z Ukrainy: tutaj

termin rejestracji mija 12 kwietnia.


Obowiązuje osobna rejestracja na każde z wydarzeń. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zgłoszenie na Forum Poszukiwania Partnerów nie jest równoznacznie z zakwalifikowaniem. Na podstawie zgłoszeń zakwalifikujemy do udziału w Forum po max. po 1 przedstawicielu zgłoszonej instytucji/organizacji znajdującej się na obszarze Programu Polska-Ukraina 2021-2027, łącznie 50 osób z Polski i 50 osób z Ukrainy, z zachowaniem proporcji zgłoszeń dla poszczególnych regionów i pierwszeństwem dla instytucji i organizacji, które biorą udział tylko w jednym wydarzeniu.

Zakwalifikowanym uczestnikom Forum Partnerów zapewniamy (zgodnie z opcjami zaznaczonymi w formularzu rejestracyjnym):

 • 2 noclegi w pokojach 1-osobowych ze śniadaniem,
 • transport,
 • wyżywienie w trakcie wydarzenia,
 • tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne podczas głównych części wydarzenia,
 • materiały informacyjne.

W ciągu 3 dni od zamknięcia rejestracji osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane zostaną powiadomione o wynikach kwalifikacji pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji.

Uwaga! Prosimy o przemyślane decyzje odnośnie uczestnictwa w wydarzeniu. Rezygnacja z udziału po potwierdzeniu zakwalifikowania, może się wiązać z obciążeniem osoby zakwalifikowanej kosztami niewykorzystanych noclegów, posiłków i transportu. Organizatorzy nie pośredniczą w przeprowadzeniu formalności związanych z przekroczeniem granicy.

Informacji na temat wydarzeń Programu udzielamy również pod adresami:

Do zobaczenia w Rzeszowie i Lublinie!

I nabór wniosków zostanie ogłoszony w maju i potrwa do końca lipca 2023 r. Będzie on poświęcony Priorytetom ZDROWIE i ŚRODOWISKO.
Więcej informacji o Programie Interreg NEXT Polska-Ukraina można znaleźć tutaj oraz w dokumencie Programowym.

Informujemy, że wyszukiwanie partnerów jest stale możliwe również za pośrednictwem strony internetowej Programu oraz specjalnej zakładki poświęconej budowaniu partnerstwa.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna