Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Suplement do Podręczników Programu

20 / 02 / 2023

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2192 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia przepisów szczegółowych dotyczących programów współpracy na lata 2014–2020 wspieranych z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” wskutek zakłócenia realizacji programów, w ramach Programu PBU opracowano Suplement do Podręczników Programu związany z zawieszeniem umowy finansowej i wprowadzeniem Rozporządzenia (UE) 2022/2192.

Suplement zawiera nowe procedury, uproszczenia, wymagania i zapisy dla beneficjentów PBU dotyczące realizacji i rozliczania projektów PBU w partnerstwie z uczestnikami z Białorusi, a także praktyczne informacje dotyczące realizacji projektów przez beneficjentów z Ukrainy, mając na uwadze zakłócenia wynikające z niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej Rosji na Ukrainę, wspieranej przez rząd Białorusi.

Suplement został zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 13 lutego 2023 r. i należy go traktować jako rozwiniętą wersję Suplementu wprowadzonego 16.05.2022 r..

Dokument ma zastosowanie dla dużych projektów infrastrukturalnych (LIP) oraz projektów konkursowych PBU1, PBU2 i PBU3.

Dokument jest opublikowany w zakładce Dokumenty/Instrukcje ➡ REALIZACJA PROJEKTÓW ➡ Duże Projekty Infrastrukturalne / Projekty regularne / Mikro-projekty PBU2 / Mikro-projekty PBU3

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna