Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
    • english
    • polish
    • by
    • ua
    • czcionka

    • A
    • A
    • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Czas na rezultaty: Roztocze ponad granicami – sposób na promocję ekologicznej turystyki

05 / 07 / 2022

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski i Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

 

Roztocze jest unikatowym obszarem wpisanym na listę rezerwatów przyrody UNESCO, położonym w województwie lubelskim i obwodzie lwowskim. Zrealizowany przy wsparciu Programu projekt „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” (akronim PLUARoztocze) pozwolił na rozwój i ulepszenie infrastruktury turystycznej, ujednolicenie standardów turystyki rowerowej na tym obszarze, a także jego promocję wśród odwiedzających. Aktywne działania partnerów z województwa lubelskiego, gminy Zamość, Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego w Ukrainie wzmocniły potencjał turystyczny Roztocza, a ich efekty zwiększają świadomość mieszkańców i turystów na temat ochrony dziedzictwa naturalnego.

 

Więcej informacji o projekcie PLUARoztocze można znaleźć na stronie w zakładce ‘Projekty’.

 

 

Dzięki realizacji projektu zostały wybudowane wiaty edukacyjne i rowerowe, w przygranicznym regionie Roztocza, a także zrewitalizowane dwa obiekty turystyczne, które zaadoptowano do prowadzenia szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i nauczycieli oraz organizacji spotkań, festiwali i konferencji na temat dziedzictwa naturalnego oraz ochrony środowiska.

W Lipsku Polesiu (województwo lubelskie), w budynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła, powstało Centrum Geoturystyczne z infrastrukturą w pełni dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek przeszedł prawdziwą metamorfozę i został gruntownie odnowiony. Przy okazji rozebrano stare budynki gospodarcze, powstała altana i parking. Obok utworzono ścieżkę przyrodniczą z gigantycznymi modelami fauny i flory Roztocza.

 

Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu

 

Altana w Centrum Geoturystycznym w Lipsko Polesie

 

Parking w Centrum Geoturystycznym w Lipsko Polesie

 

Ścieżka przyrodnicza z elementami fauny i flory z Roztocza

 

W Lipsku Polesiu oraz pobliskich Wierzchowinach wybudowano dwie wieże widokowe, z których można podziwiać piękno krajobrazu Roztocza.

 

Wieża widokowa w Lipsku Polesiu

 

Wieża widokowa w Wierzchowinach

 

W Wereszycy, na terenie Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego (UA) powstało Centrum Edukacji Ekologicznej z wiatą edukacyjną.

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Wereszycy

 

Wiata edukacyjna w Centrum Edukacji Ekologicznej

 

 

Jednym z ważnych etapów realizacji działań i rozwoju infrastruktury turystycznej było dostosowanie Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza dla turystów rowerowych, poprzez oznakowanie 297 km szlaku – 187 km trasy zostało oznakowane w Polsce oraz 110 km na Ukrainie. Przy szlaku rowerowym zostały zainstalowane stacje wypoczynku i naprawy rowerów. W tym celu zbudowano drewniane zadaszone altanki, wyposażone w stół i ławy do siedzenia oraz stojak na rowery. Przy każdym punkcie zostały zamontowane tablice informacyjne dla turystów.

 

Altanka i stacja naprawy rowerów w Goraju

 

Stacja rowerowa na terenie Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego

 

Oznakowanie szlaku rowerowego w Roztoczańskim Parku Narodowym

 

Nowe szlaki rowerowe zostały oznakowane także w gminie Zamość. Przez gminę wytyczono ścieżki rowerowe o łącznej długości 77 km, które połączone są z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza.

 

Oznakowanie szlaku rowerowego w gminie Zamość

 

Na szlaku rowerowym są również zamontowane czujniki natężenia ruchu: 6 czujników zostało zamontowanych po stronie polskiej (Lipsko Polesie, Wierzchowiny, Zwierzyniec, Pardysówka, Bełżec) oraz 3 czujniki po stronie ukraińskiej (Krechów, Iwano-Frankowe, Wereszczyca):

 

 

Turyści odwiedzający Roztocze mogą skorzystać z dedykowanej strony „Centralnego Szlaku Rowerowego”, gdzie znajdą interaktywne mapy lub ściągnąć aplikację mobilną, dzięki której łatwo skorzystają z przykładowych tras rowerowych lub samodzielnie zaplanują wycieczkę.

 

Strona www

Rowelove Roztocze

 

Aplikacja mobilna

Android

iOS

 

Mapa interaktywna w aplikacji mobilnej

 

Opisy miejsc na szlaku rowerowym Roztocza

 

 

W ramach projektu powstały trójjęzyczne publikacje w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

 

Przewodnik turystyczny

Broszura informacyjna o projekcie

Album fotograficzny z Gminą Zamość na Roztocze

 

 

Aktywna współpraca partnerów oraz liczne spotkania zaowocowały przygotowaniem i wydaniem strategicznego dokumentu rozwoju turystyki na Roztoczu.

 

Plan współpracy transgranicznej w zakresie promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego Roztocza polsko-ukraińskiego na lata 2020-2027

 

 

Partnerzy projektu aktywnie promują ekoturystykę w regionie oraz podnoszą świadomość ekologiczną, m.in. poprzez organizowanie obchodów Światowego Dnia Edukacji Ekologicznej, warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, konferencji i wydarzeń sportowych. Dzięki organizowanym wydarzeniom, dzieci ze szkół obszaru transgranicznego mają doskonałą okazję poznania świata roślin, uczestniczenia w dedykowanych warsztatach przyrodniczych, quizach i zabawach orientacyjnych. Organizowane były także warsztaty dla pracowników instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz ukraińskich władz lokalnych i regionalnych.

 

Warsztaty dla dzieci w Jaworowskim Przyrodniczym Parku Narodowym

 

Roztoczański park aktywnie promuje zdrowy i ekologiczny odpoczynek. W ramach projektu zainicjowano cykliczne wydarzenie sportowe – międzynarodowy rajd rowerowy „RoweLove Roztocze”. Pierwszy rajd odbył się w dniach 14-17 lipca 2021 i wzięło udział 150 uczestników z całej Polski. Uczestnicy w ciągu kilku dni pokonali trasę rowerową o różnym poziomie trudności – łącznie ponad 300 km na terenie obszaru rezerwatu przyrodniczego Roztocza w Polsce i Ukrainie.

 

Uczestnicy rajdu rowerowego

 

 

Relacja z wydarzenia

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna