Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in Numbers Professional Trainings PL mapa projektów

Czas na rezultaty: Przezwyciężając bariery rozwoju turystyki

31 / 05 / 2022

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski, Białorusi, Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Mikroprojekt „Teraz razem — wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego” (akronim TogetherNow) powstał aby skuteczniej wykorzystać potencjał wielokulturowego dziedzictwa obu zaangażowanych w projekt partnerów. Ze względu na położenie w pobliżu silnych ośrodków kulturalno-historycznych – Lublina oraz Lwowa, zainteresowanie mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych dziedzictwem powiatu łęczyńskiego (PL) i rejonu mikołajowskiego (UA) jest stosunkowo niewielkie. Zrealizowany projekt pomógł przezwyciężyć bariery rozwoju turystyki kulturowej, intensywnie promując oba obszary.

Ogólny opis projektu TogetherNow można znaleźć w zakładce „Projekty”.
DZIEŃ KULTURY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ W ŁĘCZNEJ i MIKOŁAJOWIE

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łęcznej partnerzy projektu zorganizowali plenerową wystawę fotograficzną prezentującą historyczne i kulturowe wartości rejonu mikołajowskiego. W wirtualnej konferencji projektu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk obu społeczności oraz eksperci w dziedzinie turystyki. Uczestnicy dyskutowali i wymieniali się doświadczeniami na temat promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także rywalizowali w poświęconych temu konkursach.
W mediach społecznościowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej zamieszczono 5 postów z ciekawostkami i pytaniami o najważniejsze zabytki powiatu łęczyńskiego i rejonu mikołajowskiego.

W holu Rady rejonu mikołajowskiego partnerzy zorganizowali wystawę fotograficzną prezentującą zabytki i obiekty kultury powiatu łęczyńskiego.
Wideokonferencja odbyła się w formule hybrydowej w Mikołajowie. Wzięli w niej udział przedstawiciele partnerów, eksperci ds. turystyki, urzędnicy państwowi, osoby publiczne. Podczas konferencji odbyła się dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego. Po konferencji uczestnicy w Mikołajowie mieli okazję skosztować polskiej regionalnej kuchni.


Wszystkie publikacje zostały wydane w trzech wersjach językowych – polskiej, ukraińskiej oraz angielskiej.


Kaplica Pisanka w MikołajowiePRZEWODNIK TURYSTYCZNY 
"Powiat łęczyński. Przewodnik turystyczny dla rowerzystów"

Zawiera propozycję 4 tras rowerowych ułatwiających poznanie najważniejszych zabytków powiatu łęczyńskiego.MAPA TURYSTYCZNA 
"Powiat łęczyński. Mapa turystyczna dla rowerzystów"

Mapa turystyczna Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (powiat łęczyński i okolice) z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami dziedzictwa kulturowego, ich opis i zdjęcia.MAPA TURYSTYCZNA 
"Rejon mikołajowski"

Na mapie umieszczone są najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego wraz z opisami i zdjęciami.ALBUM
"Powiat łęczyński – podróż po wybranych obiektach dziedzictwa kulturowego i historycznego"

Album zawiera zdjęcia i krótkie opisy najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego znajdujących się na terenie powiatu łęczyńskiego.BROSZURA INFORMACYJNA 
„Szlaki rejonu mikołajowskiego”

Zawiera informacje i zdjęcia trasy rowerowej prowadzącej przez obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki rejonu mikołajowskiego.


Materiały i informacje udostępniane w Internecie mają posłużyć jako inspiracja do ciekawych podróży:


WIRTUALNY SPACER


Pałac w Kijanach

Wirtualny spacer po 10 najważniejszych zabytkach znajdujących się na terenie powiatu łęczyńskiego

wersja PL oraz EN


APLIKACJE MOBILNE

Android iOS

Turystyczna aplikacja mobilna w wersji ukraińsko-angielskiej z opisem najważniejszych zabytków. Aplikacja mobilna zawiera najważniejsze informacje o trasach rowerowych oraz mapę turystyczną Rejonu mikołajowskiego.OZNAKOWANIE SZLAKÓW ROWEROWYCH


Rowerzyści przy Cerkwi w Dratowie

W celu ułatwienia turystom dostępu do zabytków znajdujących się w powiecie łęczyńskim i rejonie mikołajowskim oznakowane zostały dwa turystyczne szlaki rowerowe o łącznej długości ok. 60 km. Na początku, końcu i środku trasy umieszczone zostały metalowe tablice informacyjne z mapą trasy:

 • Kijany-Zawieprzyce-Dratów-Puchaczów – 43 km
 • Mikołajów-Rozdil – 13 km

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna