Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
mapa projektów

Suplement do Podręczników Programu dotyczący zawieszenia Porozumienia Finansowego

16 / 05 / 2022

W związku z zawieszeniem współpracy transgranicznej z Białorusią (jak informował WST 04.03.2022) konieczne było wypracowanie nowych procedur, które umożliwiłyby beneficjentom z Polski i Ukrainy działanie niezależne od instytucji z Białorusi.
Ponadto konieczne stały się dalsze ułatwienia dla polsko-ukraińskich projektów, po pierwsze, aby umożliwić indywidualne podejście do sytuacji każdego beneficjenta, a po drugie, skierować oszczędności Programu na bieżące projekty, aby rozszerzyć działania o pomoc humanitarną i inne istotne wsparcie dla ofiar wojny w Ukrainie, w tym dla uchodźców.

W związku z tym, Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził 13 maja 2022 r. Suplement do Podręczników Programu (dotyczy projektów z naborów PBU1, PBU2 i PBU3 oraz projektów LIP) oraz wzór umowy uzupełniającej do umowy grantowej (dotyczy głównie projektów z partnerstwem z BY).
WKM zdecydował również o traktowaniu jako niekwalifikowalne wszystkich wydatków poniesionych i opłaconych przez białoruskich beneficjentów od dnia 24.02.2022.

Wspólny Sekretariat Techniczny skontaktuje się teraz z beneficjentami indywidualnie, aby wypracować dla nich najlepsze możliwe rozwiązanie w oparciu o zapisy zawarte w Suplemencie.

 
Wzór umowy uzupełniającej do umowy grantowej

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna