Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
mapa projektów

Czas na rezultaty: Promocja dobrosąsiedztwa - turystyka transgraniczna otwarta dla osób ze specjalnymi potrzebami

12 / 05 / 2022

 

Zapraszamy do śledzenia efektów współpracy partnerów z Polski, Białorusi, Ukrainy w ramach Programu PL-BY-UA, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Mikroprojekt "Ochrona praw obywatelskich osób niepełnosprawnych poprzez stwarzanie im możliwości poznania wyjątkowego dziedzictwa kulturowego i architektonicznego Lwowa i Przemyśla" (akronim ACCESSIBLE) osiągnął dokładnie to, co zapisano w jego tytule.

 

Ogólne informacje o projekcie ACCESSIBLE są dostępne na stronie internetowej Programu w zakładce "Projekty".

 

Mimo, że ACCESSIBLE to mikroprojekt o ograniczonych środkach na działania infrastrukturalne i inwestycyjne, zespołowi projektowemu udało się stworzyć w Przemyślu i Lwowie atrakcyjne trasy turystyczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Dzięki projektowi w Przemyślu i Lwowie powstały dwie atrakcyjne trasy turystyczne dla osób niepełnosprawnych. Trasy te umożliwiają poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obu miast.

Trasa we Lwowie łączy 8 obiektów średniowiecznego dziedzictwa architektonicznego w dzielnicy Podzamcze (średniowiecznych świątyń z XIII-XVII w.), które przynajmniej częściowo są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich i z ograniczoną sprawnością ruchową. Po drugiej stronie granicy, w Przemyślu, wokół 5 obiektów średniowiecznego dziedzictwa architektonicznego utworzono szlak dla osób słabowidzących i grup o ograniczonej mobilności.

 

Grupa turystyczna w Muzeum Metropolity Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie

 

Zwiedzanie świątyni – muzeum bł. Klemensa Szeptyckiego we Lwowie

 

 

W celu poprawy dostępności na trasach turystycznych zrealizowanych w ramach projektu, przed muzeum w cerkwi bł. Klemensa Szeptyckiego we Lwowie zainstalowano windę,

Prezentacja zainstalowanej windy

a przy katedrze greckokatolickiej w Przemyślu podjazd dla wózków inwalidzkich: 

 

 

W oparciu o wyznaczone w projekcie trasy turystyczne partnerzy stworzyli wspólny przewodnik turystyczny po Przemyślu i Lwowie.

Przewodnik przeznaczony jest przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami (poruszających się na wózkach inwalidzkich lub niedowidzących) oraz dla grup o ograniczonej sprawności ruchowej (osób starszych lub z przejściowymi problemami zdrowotnymi, kobiet w ciąży, osób z wózkami dziecięcymi). Przewodnik zawiera informacje o szlakach turystycznych dostępnych częściowo (z ograniczeniami urbanistycznymi i architektonicznymi), charakterystykę dróg prowadzących do danego obiektu kultury, bariery utrudniające turystykę lub codzienną aktywność w popularnych miejscach, specjalne porady dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zawiera także wskazówki dotyczące poprawy infrastruktury w pobliżu obiektów kulturalnych i turystycznych, które są codziennie odwiedzane przez wyżej wymienione osoby - mieszkańców i turystów.

 

Przewodnik po Przemyślu w jęz. polskim

Przewodnik po Lwowie w jęz. ukraińskim

 

Dodatkowo partnerzy projektu przygotowali i wydali dwujęzyczny polsko-ukraiński podręcznik przeznaczony dla profesjonalistów ­– przewodników turystycznych i tłumaczy – na temat prezentacji i promocji lokalnej historii i kultury Polski i Ukrainy, regionu transgranicznego, w tym miast Przemyśla i Lwowa, wśród osób o specjalnych potrzebach i grup o ograniczonej mobilności.

Wersja polska podręcznika

Wersja ukraińska podręcznika

 

 

Strony internetowe partnerów projektu, którymi są lokalne organizacje turystyczne we Lwowie i Przemyślu, zostały dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i niedowidzących.

Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu

Lwowskie Stowarzyszenie ds. Rozwoju Turystyki 

 

 

Dla upowszechnienia wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie jakości i bezpieczeństwa usług dla osób z niepełnosprawnościami podczas zwiedzania obiektów dziedzictwa kulturowego, partnerzy zorganizowali we Lwowie seminarium szkoleniowe dla przewodników turystycznych.

Nagranie z seminarium

 

Podczas konferencji zorganizowanej w ramach projektu we Lwowie, Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu, Lwowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki, Departament Turystyki i Uzdrowisk Lwowskiej Obwodowej Administracji Publicznej, Departament Turystyki Lwowskiej Rady Miejskiej oraz Organizacja Pozarządowa "Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych" podpisały Memorandum "W sprawie wspólnej ochrony praw osób z niepełnosprawnościami do równego uczestnictwa w turystyce oraz na rzecz promocji idei równoprawnej dostępności dziedzictwa kulturowo-historycznego dla osób z niepełnosprawnościami". Jego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług turystycznych oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do zwiedzania miejsc kultury i historii osobom o szczególnych potrzebach na polsko-ukraińskim pograniczu. Partnerzy planują również utworzenie wyspecjalizowanej organizacji publicznej "Transgraniczne Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Turystyki i Promocji Różnorodności Kulturowej Zachodniej Ukrainy i Wschodniej Polski".

Uroczyste podpisanie memorandum

Dokument Memorandum

 

 

Rezultaty projektu zostały zgłoszone do konkursu "Ukraińska Nagroda Turystyczna 2021" i zajęły 4. miejsce w kategorii Turystyka Dostępna - Kultura bez barier.

 

Aby zobaczyć więcej, kliknij tutaj

 

Więcej na temat projektu można znaleźć w polskich i ukraińskich mediach internetowych:

 

Gal Info

 

Espreso Tv

 

Kurier Galicyjski

 

SUSPILNE NOVINY 

 

W sumie, w trakcie realizacji projektu pojawiło się 38 publikacji i powstało 7 informacji prasowych na temat jego działań.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna