Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Czas na rezultaty: Poprawa infrastruktury drogowej i łączności na pograniczu

24 / 03 / 2022

 

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski, Białorusi, Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

 

 

Duży Projekt Infrastrukturalny “Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach" (akronim DW698) został zrealizowany w celu usprawnienia połączenia województwa mazowieckiego z przejściami granicznymi z Białorusią i Ukrainą.

Ogólny opis projektu DW698 można znaleźć w zakładce "Projekty" na naszej stronie internetowej.

 

 

Dzięki realizacji projektu podróż do granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej jest teraz krótsza i bezpieczniejsza. W sumie wyremontowano 11 km drogi nr 698. Dwa powiaty województwa mazowieckiego mogą bezpośrednio korzystać z tej zmodernizowanej infrastruktury transportowej, ale ostatecznymi beneficjentami projektu są wszyscy użytkownicy przebudowanej drogi - wielu z nich podróżuje do granic z Białorusią i Ukrainą oraz odwrotnie. Czas podróży na odcinku zmodernizowanej drogi skrócił się o 10,2%.  

 

 

Prace prowadzone w ramach projektu dotyczyły dwóch miejsc i odcinków dróg:

   - w Mordach gruntownie wyremontowano odcinek drogi od mostu na rzece Liwiec w miejscowości Wyczółki do centrum miasta. Droga została poszerzona, wybudowano zatoki autobusowe i wzmocniono pobocza:

 

 

- w Łosicach zainstalowano sygnalizację świetlną na jednym z głównych skrzyżowań, wymieniono także nawierzchnię ul. Bialskiej:

 

 

   - zakończono również kompleksowy remont mostu na rzece Tocznej w Łosicach:

 

 

 

Wyremontowany odcinek drogi DW 698 został oficjalnie otwarty 22 października 2021 r.

 

 

 

Projekt był realizowany wspólnie z partnerem ukraińskim - Administracją Państwową Obwodu Wołyńskiego. Przedstawiciele partnerów nadzorowali projekt poprzez wspólny Komitet Sterujący. Obaj partnerzy uzgodnili, że będą kontynuować współpracę w przyszłości i realizować kolejne wspólne projekty.

 

Spotkanie wspólnego Komitetu Sterującego w dniu 21 października 2021 r. w Warszawie.

 

 

Więcej szczegółów dotyczących rezultatów projektu można zobaczyć w galerii zdjęć.

Galeria

DW698 Results

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna