Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Projekt tygodnia – reakcja na zmieniający się rynek pracy

31 / 01 / 2022

 

W cyklu "Projekt tygodnia" pokazywaliśmy postępy w realizacji naszych projektów w różnych celach tematycznych oraz priorytetach. Do tej pory nie pokazaliśmy projektu realizowanego w priorytecie "Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych". Jest nim projekt "Utworzenie ośrodków rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mostach" (akronim ICTCompet) realizowany przez Miasto Ostrołęka (PL) we współpracy z Państwową Instytucją Kultury „Biblioteka Rejonowa w Mostach” (BY) oraz Komitetem Wykonawczym Rejonu Mostowskiego.

Ogólny opis projektu ICTCompet można znaleźć w zakładce „Projekty” na naszej stronie internetowej.

Obecnie technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) towarzyszą nam niemal w każdym aspekcie życia i odgrywają w nim bardzo ważną rolę. Ze względu na wysokie koszty nie wszędzie są w pełni dostępne dla mieszkańców. Pomysłem na ich upowszechnienie w podregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie grodzieńskim było zaprojektowanie i utworzenie na terenie Ostrołęki i Mostów tzw. multicentrów, czyli centrów ICT i edukacji. Zlokalizowane będą one w już istniejących, ale gruntownie odnowionych budynkach. W Polsce takie centrum powstaje w części zabytkowego budynku dworca kolejowego w Ostrołęce, a w Białorusi w budynku Biblioteki Rejonowej w Mostach. Obecnie w obu obiektach trwają remonty i prace wykończeniowe, wydzielono pomieszczenia, które będą przeznaczone na multicentra, ocieplane i malowane są ściany. Partnerzy projektu kupują też sprzęt, który posłuży do organizowania warsztatów i szkoleń przygotowujących młodych ludzi do wejścia na dynamicznie zmieniający się rynek pracy.

Jak każdy projekt transgraniczny, tak i ten zakłada szereg wspólnych ponadgranicznych inicjatyw. Beneficjenci razem opracowali „Strategię edukacji opartej na ICT regionów przygranicznych Polski i Białorusi”. Strategia oraz wynikające z niej cele i rekomendacje będą służyć stworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju wiedzy i zainteresowań mieszkańców, podnoszeniu atrakcyjności i poziomu kształcenia w obszarze ICT oraz odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku pracy – a w konsekwencji służyć będą również rozwojowi miast i regionów transgranicznych Polski i Białorusi.

STRATEGIA PL

STRATEGIA RU

Z niecierpliwością czekamy na otwarcie multicentrów. Już dziś zapraszamy do ich odwiedzania.

Tym artykułem kończymy cykl „Projekt tygodnia”. Dziękujemy beneficjentom, którzy przyczynili się do jego powstawania. Od lutego zapraszamy do nowego cyklu „Czas na rezultaty", w którym będziemy prezentowali efekty zakończonych projektów PBU.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony pbu2020.eu

Galeria

PROJECT OF THE WEEK - ICTCompet

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna