Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
mapa projektów

Projekt tygodnia - Stwórzmy modę, aby chronić lokalną przyrodę

22 / 12 / 2021

 

Projekt „Młodzi Lokalni Strażnicy Natury Doliny Bugu” (akronim BugGuardians) jest efektem trwającej już sześć lat współpracy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (PL) z Agencją lokalnego rozwoju gospodarczego rejonu Kamionka Bużańska (UA). Głównym założeniem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego oraz świadomego wykorzystania przyrody do poprawy różnorodności i jakości usług turystycznych w Dolinie Bugu.

Ogólny opis projektu BugGuardians można znaleźć w zakładce „Projekty” na naszej stronie internetowej.

Partnerzy w ramach projektu przede wszystkim podjęli działania promocyjne i edukacyjne, których głównym odbiorcą jest młodzież, turyści oraz mieszkańcy gmin nadbużańskich.
W Dolinie Zachodniego Bugu powstała platforma ochrony przyrody, która jest miejscem edukacji przyrodniczej gdzie m.in. młodzież odbywa lekcje w plenerze oraz miejscem obserwacji i karmienia łabędzi. Część spiętrzonej przez tamę rzeki Bug na wysokości osiedla Dobrotwór pod Lwowem jest miejscem zimowania łabędzi niemych. Woda nigdy tam nie zamarza, ponieważ podgrzewana jest przez pobliską elektrociepłownię. Łabędzie dostrzegły komfortowe warunki i postanowiły w podgrzewanej wodzie spędzać mroźne zimy. Każdej zimy mieszkańcy i turyści z pobliskiego Lwowa dokarmiali ptaki pomagając im przetrwać ten trudny czas. Platforma pozwala na obserwowanie i bezpieczne dokarmianie tych pięknych ptaków. Partner ukraiński wyznaczył również w okolicy 3 kilometrową ścieżkę przyrodniczą z tablicami edukacyjnymi oraz zainstalował tam foto-tablicę w kształcie łabędzia, przy której można robić sobie zdjęcia.

Ważnym działaniem w projekcie było zorganizowanie warsztatów on-line, w których wzięło udział 30 nauczycieli ze szkół należących do obszaru działania partnerów. Poprowadzone były one przez edukatorów przyrodniczych. Podczas warsztatów omówiono  potencjał obszarów chronionych Doliny Bugu, florę i faunę, oraz możliwości wykorzystania natury do rozwoju zrównoważonej turystyki.
Po warsztatach eksperci przygotowali scenariusze lekcji przyrodniczych o obiektach cennych przyrodniczo, które przekazano nauczycielom.

Scenariusze lekcji:

W miejscach cennych przyrodniczo – w Drohiczynie (PL), Dobrotworze (UA) oraz w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym Głogi w Mielniku (PL) powstały trzy edukacyjne gry terenowe. Są one obsługiwane przez aplikację mobilną, a ulotki o nich można pobrać m.in. w punktach informacji turystycznej. Okoliczne szkoły organizują w nich stacjonarne lekcje przyrodnicze – dzieci biorą udział w grach, zdobywając przy tym wiedzę o gatunkach chronionych.

QUEST          QUEST
     

Ze względu na pandemię, partnerzy projektu nie mogli zorganizować młodzieżowych obozów transgranicznych. W zamian zaplanowali jednak wydanie pomocy edukacyjnych tj. gier edukacyjnych „Kręgowce Doliny Bugu”, Atlasu ptaków, Atlasu roślin, puzzli edukacyjnych „Poznaj Dolinę Bugu”. Pomoce edukacyjne trafią do szkół biorących udział w projekcie.

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się konkurs „Dlaczego musimy chronić lokalną przyrodę?”. Wpłynęły 83 prace, z których wybrano motto edukacyjno-promocyjne

„Stwórzmy modę, aby chronić lokalną przyrodę”.

Zachęcamy do obejrzenia filmu. który powstał w ramach projektu i skłania mieszkańców i turystów do aktywnego wypoczynku.

Projekt zakończył się międzynarodową konferencją on-line, w której eksperci przedstawili uczestnikom m.in. zakres edukacji lokalnej dzieci i młodzieży w oparciu o potencjał przyrodniczy Doliny Bugu oraz możliwości wykorzystania potencjału przyrodniczego do rozwoju turystyki.

Wiele ciekawych informacji można znaleźć na stronach partnerów projektu:
strona PL

 

Galeria

Project of the week - BugGuardians

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna