Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in Numbers Professional Trainings PL mapa projektów

Projekt tygodnia - wspólnie tworzymy bezpieczny świat dla osób z autyzmem w Polsce i Białorusi

22 / 11 / 2021

 

Dzieci i młodzież, które z powodu zaburzeń rozwojowych borykają się z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu wymagają szczególnej pomocy. Tak właśnie jest w przypadku dzieci z autyzmem. Ich problemy charakteryzują się znacznymi wyzwaniami w funkcjonowaniu w grupie, problemami w komunikacji oraz zachowaniem często nieakceptowanym społecznie. Uniemożliwia to im przyswajanie wiedzy w taki sam sposób i w takim samym tempie jak innym dzieciom, a później, po osiągnięciu dorosłości, wpływa na samodzielne życie w społeczności. Podstawowym sposobem zmniejszenia ryzyka ich wykluczenia społecznego jest wczesna diagnoza oraz podjęcie edukacji i terapii. Ale nawet przy wczesnej diagnozie i leczeniu większość osób z autyzmem wymaga wsparcia przez resztę życia. Mimo wielu różnic w podejściu do tematu, w Polsce i Białorusi wciąż brakuje systemowych rozwiązań w organizacji wsparcia dla osób z autyzmem.

Właśnie z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy i borykają się ze szczególnymi problemami wynikającymi z ich ograniczeń rozwojowych, dziećmi i młodzieżą dotkniętymi spektrum autyzmu, Stowarzyszenie „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej wraz z Departamentem Edukacji Rejonu Lenińskiego miasta Brześć realizują projekt „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko – białoruskim”.

Ogólny opis projektu DcbCforAutism można znaleźć w zakładce „Projekty” na naszej stronie internetowej.

W ramach projektu, po stronie polskiej, gdzie Stowarzyszenie „Wspólny Świat” prowadzi już przedszkole i szkołę dla dzieci z autyzmem wybudowano dwa budynki: budynek środowiskowego domu samopomocy i szkoły przysposabiającej do pracy oraz budynek mieszkań treningowych
z możliwością przekształcenia w przyszłości na dom pobytu stałego dla osób dorosłych z autyzmem. Zakupiono meble oraz sprzęt komputerowy, który wykorzystywany będzie do terapii zajęciowej, przysposabiającej do pracy. Dzięki temu młodzi ludzie ze spektrum autyzmu nie będą pozbawieni wsparcia po ukończeniu szkoły. Otrzymają pomoc w zakresie terapii zajęciowej, jak i możliwość nauczenia się jak pokonywać codzienne trudności w samodzielnym życiu, jak samodzielnie mieszkać i funkcjonować. Ceremonia otwarcia odbyła się 24 września 2021 r.

Ceremonia otwarcia w Białej Podlaskiej

Po stronie białoruskiej wyremontowany został przedwojenny budynek, w którym powstaje pierwsze centrum całościowej opieki nad dziećmi z autyzmem oraz dziećmi z podobnymi zaburzeniami mentalnymi, wparcia informacyjnego dla rodziców i wsparcia metodologicznego dla nauczycieli. Budynek wyposażony został w meble oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do rehabilitacji i terapii zajęciowej dla dzieci z autyzmem. Uroczysta ceremonia przekazania klucza do wyremontowanego budynku odbyła się 4 listopada 2021 r.

Ceremonia przekazania klucza w Brześciu

Ceremonia przekazania klucza in Brest

Z myślą o wszystkich zainteresowanych tematyką autyzmu partnerzy projektu zorganizowali dwie konferencje. Pierwsza, rozpoczynająca projekt, odbyła się w Brześciu i była skierowana do białoruskich nauczycieli zajmujących się osobami z autyzmem. Uczestnicy omówili m.in. metody wczesnej diagnostyki autyzmu oraz zasady pomocy i poradnictwa dla rodziców dzieci z autyzmem i sprzężonymi zaburzeniami. Druga konferencja, w Białej Podlaskiej, dotyczyła najnowszych metod pracy z osobami z autyzmem, sytuacji społeczno-ekonomicznej i prawnej dorosłych osób z autyzmem po obu stronach granicy, standardach pomocy i opieki nad nimi.

 Szkolenie w Białorusi

W ramach wymiany doświadczeń przeprowadzono dwa specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i terapeutów białoruskich z zakresu podstaw autyzmu oraz metod pracy z osobami z autyzmem. Planowane jest również szkolenie z zakresu diagnozy funkcjonalnej uczniów z autyzmem oraz opracowania indywidualnych programów terapii. Korzystając z projektu, nauczyciele białoruscy odbyli  także dwa staże zawodowe w instytucjach prowadzonych w Białej Podlaskiej przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” – w przedszkolu, szkole i ośrodku diagnostycznym. Przyczyniło się to do podwyższenia ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycia praktycznych umiejętności ukierunkowanych na szczególne deficyty osób z autyzmem. Będą mogli je teraz wykorzystać w nowo otwartym centrum wspierającym dzieci autystyczne w Brześciu.

W projekcie został zorganizowany transgraniczny konkurs artystyczny dla dzieci z autyzmem, zatytułowany „Mój świat”, który obejmował sześć kategorii: rysunek; rękodzieło (np. aplikacja, figurki z plasteliny, filcowanie, haft, rzeźbienie w drewnie, wypalanie, batik itp.); prace fotograficzne; kreatywność muzyczna; kreatywność teatralna; taniec. Powstało wiele ciekawych prac, których zdjęcia można zobaczyć w galerii poniżej.

Dzięki dodatkowym środkom Programu przeznaczonym na walkę z COVID-19, partnerzy projektu zakupili środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji i drobne artykuły niezbędne do zapewnienia ochrony przed koronawirusem. Wyprodukowano specjalne tablice i ulotki z instrukcją związaną z zagrożeniami COVID-19 opracowanymi zgodnie z PECS (środek komunikacji z osobami z autyzmem posiadającymi ograniczenia w komunikacji) oraz przygotowano film w formie treningu dedykowanego osobom z autyzmem, który jest już opublikowany w mediach społecznościowych.

Film w formie treningu

W stworzonym w ramach projektu Centrum w Brześciu rozpoczyna działalność punkt konsultacyjny, a w wybudowanych budynkach w Białej Podlaskiej trwają już zajęcia z terapii zajęciowej.

Aby jeszcze lepiej się poznawać i wspólnie świętować Europejski Tydzień Autyzmu, w pierwszym tygodniu grudnia 2021 r., partnerzy projektu planują zorganizowanie spotkania on-line polskich i białoruskich dzieci z autyzmem.

Galeria

Project of the week - DcbCforAutism

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna