Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Opublikowano rozporządzenia ws. Polityki Spójności na lata 2021-2027

01 / 07 / 2021

Nowy pakiet legislacyjny Polityki Spójności na lata 2021-2021 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Składa się z następujących aktów prawnych:

 • rozporządzenia ramowego,
 • rozporządzenia ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS),
 • rozporządzenia ws. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),
 • rozporządzenia ws. Interreg,
 • rozporządzenia ws. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Wszystkie regulacje dostępne w języku angielskim w bazie aktów prawnych UE. Dostępne jest również tłumaczenie na język polski.

Regulacje kluczowe dla przyszłego Programu PBU 2021-2027 znajdują się również w zakładce DOKUMENTY 2021-2027 na tej stronie.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna