Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in Numbers Professional Trainings PL mapa projektów

Projekt tygodnia - Wyjątkowa kulinarna podróż

30 / 04 / 2021

Tradycyjne produkty powoli wracają dziś do łask. Jednak stare tradycje kulinarne pozostają w dużej mierze nieznane i zapomniane. Z biegiem czasu są one coraz mniej obecne w codziennej kuchni, trudno znaleźć je w lokalnych restauracjach, a nazwy autentycznych przysmaków są raczej obce młodym ludziom. Tak jest również w przypadku Równego i Lublina, gdzie tradycje kulinarne zgromadzone od dziesięcioleci nie są wystarczająco promowane.

W celu zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego dwie stolice regionów - Równe (UA) i Lublin (PL), a także Agencja Zrównoważonego Rozwoju Miasta (UA), połączyły siły i przygotowały projekt „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” (akronim MATSYK). Jego ogólnym celem jest wzmocnienie tożsamości kulturowej obu miast poprzez promowanie, zachowanie i popularyzację ich tradycji kulinarnych.

Więcej informacji o projekcie MATSYK można znaleźć w zakładce Projekty na naszej stronie internetowej.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2020 roku. Na obecnym etapie wiele działań projektowych zostało już zakończonych. W ramach projektu powstał krótki film o tradycyjnym daniu z Równego zwanym "Matsyk", opowiadający o jego historii, pochodzeniu i sposobie przygotowania. Film jest szeroko promowany w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

Film można obejrzeć tutaj.

Dodatkowo partnerzy projektu przygotowali książkę kucharską z przepisami tradycyjnej kuchni z Równego. Katalog jest wydawany w trzech językach - ukraińskim, polskim i angielskim. Część drukowanych egzemplarzy została  przygotowana w alfabecie Braille'a w celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym. Publikacja będzie dystrybuowana podczas festiwalu gastronomicznego.

Książkę kulinarną można obejrzenia tutaj.

Ukraiński beneficjent - organizacja pozarządowa "Agencja Zrównoważonego Rozwoju Miasta" przeprowadziła badania w celu zbadania cech kulinarnych regionu Równego. Jej przedstawiciele nawiązali kontakty z lokalnymi restauracjami i poznali historię tradycyjnych dań kuchni lokalnej. Zorganizowali wyjazd do wsi Bilsk w rejonie rokicieńskim w celu zbadania tradycyjnych potraw, które przybyły do Równego z tego terenu. Planowane są dalsze wyprawy, które pozwolą poznać regionalne dziedzictwo kulinarne, zwłaszcza danie "Matsyk" – unikatowe dla regionu i nieznane na innych obszarach Ukrainy czy Polski.

Inne działania projektowe obejmują utworzenie stowarzyszenia na rzecz współpracy w dziedzinie turystyki kulinarnej oraz opracowanie dwóch odrębnych strategii współpracy i marketingu dla Równego i Lublina (każda z nich będzie zawierała rozdział o współpracy w promowaniu polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulinarnego). W ramach ukraińskiej strategii przeprowadzono przegląd tradycji kulinarnych wśród mieszkańców. Wsiewołod Polishchuk, twórca strategii, który wcześniej uczestniczył w promocji marki kuchni galicyjskiej i rozwoju Lwowa jako głównego miejsca turystyki związanej z gastronomią, przeprowadził wywiady i konsultacje z ekspertami w zakresie tradycji kulinarnych. W proces ten zaangażowanych było 11 ekspertów z różnych dziedzin. W ścisłej współpracy z polskim partnerem wspólnie określili główne obszary współpracy na rzecz promocji polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulinarnego.

Wszystkie już zakończone działania, jak i te przewidziane na najbliższą przyszłość tj. międzynarodowa konferencja gastronomiczna w Lublinie i Festiwal Kulinarny "MATSYK" w Równem, są szeroko promowane w mediach tradycyjnych i internetowych. Od początku realizacji projektu partnerzy przygotowali około 45 informacji, które zostały zamieszczone na stronach mediów społecznościowych projektu.  Można je śledzić klikając w linki:

https://www.facebook.com/rivnematsyk/, https://www.facebook.com/dziedzictwokulinarnelubelszczyzny/,                                  https://www.instagram.com/rivnematsyk

Zgodnie z umową grantową projekt powinien zakończyć się do 31 lipca 2021.

 

Galeria

Project of the week - MATSYK

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna