Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Projekt tygodnia - WoodenTreasure

15 / 02 / 2021

Celem projektu „Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat” (akronim WoodenTreasure) jest promocja i zachowanie drewnianej architektury sakralnej Karpat. Jego Beneficjentem Wiodącym jest Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej "Zakarpacie" Zakarpackiej Rady Obwodowej (obwód zakarpacki, Ukraina), a partnerem Muzeum Kresów w Lubaczowie (województwo podkarpackie, Polska).

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Projekty na naszej stronie internetowej.

Drewniana architektura sakralna od zawsze stanowi tak istotny element karpackiego krajobrazu, że poszczególne miejsca często kojarzą nam się z kształtem świątyń. Te cerkwie i kościoły, oprócz tego, że są miejscami kultu, odzwierciedlają różne stadia ewolucji kulturowej, prowadzą kroniki rodzinnych historii i ważnych wydarzeń. Jednocześnie obiekty te są kruchym, niekomercyjnym zasobem i prawie całkowicie uzależnionym od działań wolontariuszy. Jeśli nie otrzymają wsparcia i promocji, które pomogą im się otworzyć, przyjąć odwiedzających i opowiedzieć swoje historie, istotna część kultury i historii Karpat może zostać nieodwracalnie utracona.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2019 r., ale rzeczywiste działania prowadzone są od początku 2020 r. 24 stycznia Beneficjent Wiodący zorganizował w Użhorodzie konferencję otwierającą projekt, podczas której poinformowano o jego założeniach i celach, zaprezentowano ukraińskie obiekty architektury sakralnej objęte projektem oraz ich rolę w krajobrazie kulturowym regionu. Podobne wydarzenie zorganizował także partner z Polski - w budynku muzealnym przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbyła się konferencja prasowa dla przedstawicieli mediów. Wśród uczestników organizatorzy rozdali również mapy z lokalizacjami i opisami obiektów architektury sakralnej w Polsce.

W okresie od lutego do września 2020 r. istotny wpływ na realizację projektu miała pandemia. Jednak pomimo ograniczeń wiele przewidzianych w projekcie zadań udało się  pomyślnie zrealizować. Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” podpisały umowy z fotografami odpowiedzialnymi za wykonanie dokumentacji zdjęciowej 10 polskich i 10 ukraińskich świątyń znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego i obwodu zakarpackiego. Beneficjent Wiodący przeprowadził również warsztaty pt. „Problemy zachowania i wykorzystania drewnianej architektury sakralnej na Ukrainie i w Polsce", które odbyły się w Użhorodzie na początku marca. Wydarzenie to miało na celu dostarczenie informacji i podniesienie świadomości na temat ochrony drewnianej architektury sakralnej, dotyczyło również zagadnień związanych z konserwacją takich obiektów i zarządzaniem nimi. Jego uczestnikami byli m.in. konserwatorzy drewnianych obiektów sakralnych z Ukrainy i Polski, którzy omawiali występujące  na Zakarpaciu i Podkarpaciu problemy w tej dziedzinie. Rezultatem było również opracowanie podręcznika, który następnie został rozpowszechniony wśród władz regionalnych i lokalnych, konserwatorów drewnianych świątyń (muzeów, wspólnot wyznaniowych). Zawiera on przykłady zachowanych świątyń drewnianych na terenie Zakarpacia i Podkarpacia, przedstawia zalecenia dotyczące ich ochrony, a także najważniejsze problemy i zagrożenia, jakie się w tym zakresie pojawiają.

W dniach 15-18 czerwca 2020 r. w Użhorodzie odbyło się fotograficzne atelier dla przedstawicieli grup docelowych projektu, zespołów projektowych oraz fotografów z Polski i Ukrainy, którzy podczas dwustronnych warsztatów za pośrednictwem platformy Zoom wymieniali się doświadczeniami i dzielili najlepszymi praktykami w dziedzinie fotografii architektury, w tym również architektury sakralnej. W trakcie spotkania artyści zaprezentowali również swoje prace. Kolejne atelier odbyło się 25 września, tym razem po stronie polskiej. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z fotografiami wybranych cerkwi, dokonać ich oceny i wybrać prace do zaprezentowania podczas wystawy.

Materiały ze spotkań można obejrzeć klikając w poniższe linki. Fotografie te są zdecydowanie warte obejrzenia.

Obecnie partnerzy projektu intensyfikują działania promocyjne skoncentrowane wokół wystawy i dotyczącego jej katalogu oraz opracowują fotografie panoramiczne świątyń, dzięki którym obiekty te będzie można zwiedzać bez wychodzenia z domu. Link do wernisażu wystawy tutaj.

Zgodnie z umową grantową, realizacja projektu powinna się zakończyć do 30 kwietnia 2021 r.

Galeria

WoodenTreasure_Project of the week

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna