Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Projekt tygodnia - TogetherNow

22 / 12 / 2020

Niedawno zakończyła się realizacja projektu „Teraz razem — wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego”. Jest to drugi zakończony mikroprojekt w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jego Beneficjentem Wiodącym był Powiat Łęczyński (PL), a partnerem – Rada Rejonu Mikołajowskiego (UA).

W powiecie łęczyńskim i rejonie mikołajowskim znajdują się cenne zabytki – liczne dworki i pałace, przypominające o  wielokulturowej przeszłości tych terenów. Problemem wymagającym rozwiązania był słaby wizerunek regionu i  niski poziom jego atrakcyjności turystycznej. Aby zmienić ten negatywny trend, partnerzy projektu postawili sobie za cel promocję i rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowo-historycznym wśród lokalnych społeczności i turystów.

Więcej o projekcie znajdziesz tutaj.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2020 r. i trwała do 31 października.  Aby ułatwić turystom dostęp do zabytków, w ramach projektu najpierw zidentyfikowano, a następnie oznakowano trasy rowerowe o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym. Każdy z partnerów wyznaczył jeden taki szlak na swoim obszarze. Obie trasy o łącznej długości ok. 63 km (w tym ok. 43 km w powiecie łęczyńskim i ok. 20 km w rejonie mikołajowskim) opatrzono znakami drogowymi i tablicami informacyjnymi. W celu zapewnienia lepszego dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym i historycznym regionu  powstały produkty turystyczne, w większości opracowane w atrakcyjnej formie online. Stworzono wirtualny spacer po powiecie łęczyńskim w wersji polsko-angielskiej, a zebrane dane GPS dotyczące 4 tras rowerowych posłużyły jako podstawa do przygotowania mobilnej aplikacji turystycznej zawierającej również opisy najważniejszych zabytków (jest ona dostępna w językach polsko-angielskim i ukraińsko-angielskim). Działania partnera ukraińskiego obejmowały opracowanie podobnej aplikacji mobilnej zawierającej najistotniejsze informacje o trasach rowerowych oraz mapy turystycznej.

Wspomniany wirtualny spacer obejmuje około 30 panoramicznych zdjęć prezentujących najważniejsze zabytki powiatu łęczyńskiego. Link do niego można znaleźć poniżej.

 

Ponadto obaj partnerzy przygotowali różnorodne publikacje dotyczące dziedzictwa kulturowego i historycznego: przewodnik, mapę turystyczną, broszurę i album. Warto podkreślić, że opracowane materiały zawierają również porady dotyczące zwiedzania zabytków przez osoby niepełnosprawne. Szeroki dostęp do tych publikacji zapewniają dodatkowe zakładki na stronie internetowej oraz wersje elektroniczne. Proszę się zapoznać z niektórymi z nich. Poniżej album oraz przewodnik w pliku PDF.

Album - podróż po wybranych obiektach dziedzictwa kulturowego i historycznego:

 

Przewodnik turystyczny dla rowerzystów:

 

Na koniec zorganizowano internetowe wydarzenie „Polsko-Ukraiński Dzień Kultury” w Łęcznej, łączące prezentację dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu z podsumowaniem wyników projektu. Oprócz przedstawicieli powiatu łęczyńskiego i rejonu mikołajowskiego w spotkaniu wzięli udział także eksperci, którzy podzielili się praktyczną wiedzą na temat zarządzania rozwojem turystyki w regionie przygranicznym. Dodatkowo mieszkańcy Łęcznej mieli okazję podziwiać  plenerową wystawę fotograficzną prezentującą najważniejsze zabytki rejonu mikołajowskiego. Podobna impreza, obejmująca dodatkowo degustację dań kuchni polskiej odbyła się w Mikołajowie.

W rezultacie powstała prezentacja wideo:

Galeria

0968_TogetherNow_PT

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna