Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Projekt tygodnia – Promo2Castles

30 / 10 / 2020

W ramach partnerstwa polsko-ukraińskiego realizowany jest mikroprojekt Promo2Castles "2 zamki: wspólna historia, wspólna promocja, impuls do wzmocnienia współpracy, przepływu turystów i wzrostu gospodarczego". Beneficjentem wiodącym jest Instytut Rozwoju Regionalnego (UA), a partnerami projektu są Fundacja Pro Arte et Historia (PL) oraz Państwowy Rezerwat Historyczno-Architektoniczny w Żółkwi (UA).

Beneficjenci projektu zauważyli, że ważne wydarzenia z historii Europy i życiorysów ukraińskich, polskich i białoruskich bohaterów narodowych są związane z zamkami w Żółkwi i Krasiczynie. Zamki te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego ich miast i regionów. Głównym problemem, z jakim zdecydowano się zmierzyć, jest niewykorzystany potencjał turystyczny bogatego dziedzictwa historycznego Żółkwi i Krasiczyna.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Większość działań projektowych została już zakończona. Pod koniec 2019 roku w Krasiczynie odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Kulturalne „Obraz pogranicza na tle życia i twórczości Kardynała Adama Stefana Sapiehy”. Jego celem było zwiększenie zainteresowania mieszkańców Polski i Ukrainy oraz  turystów wspólną historią, a zwłaszcza jej wybitnymi, ale mało znanymi współczesnemu pokoleniu postaciami.  Uczestnicy dowiedzieli się m.in., że kardynał Sapieha był duchowym doradcą papieża Jana Pawła II, a w czasie II wojny światowej prowadził podziemne seminarium duchowne. Wzięli udział w konferencji, zwiedzili wystawę oraz wysłuchali koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej.

Uczestnicy warsztatów, które odbyły się na początku 2020 roku, podnieśli swoje kompetencje w zakresie promocji dziedzictwa historycznego Żółkwi i nawiązali współpracę pomiędzy menadżerami dziedzictwa, władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w celu skoordynowania swoich działań i osiągnięcia efektu synergii. W Polsce, w ramach programu wymiany z udziałem przedstawicieli tych instytucji i organizacji z obwodu lwowskiego, zaprezentowano wspólną spuściznę. Uczestnicy z Ukrainy poznali polskie doświadczenia w zakresie restaurowania i promocji zabytków, tworzenia produktu turystycznego i szlaków turystycznych oraz digitalizacji dziedzictwa historycznego i kulturowego. Przedmiotem dyskusji była także wspólna promocja polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i rozwój dalszej współpracy.

Z myślą o szerszym gronie odbiorców zmodernizowano stronę internetową Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektonicznego w Żółkwi. Szereg interesujących informacji można znaleźć tutaj.

Galeria

Project of the week-Promo2Castles

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna