Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Uroczyste otwarcie Zakładu Opieki Leczniczej w Ustrzykach Dolnych.

14 / 10 / 2020

12 października br. uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu Zakładu Opieki Leczniczej przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.  Obiekt ten powstał w ramach polsko-ukraińskiego projektu pn. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza” (HealthontheborderPLUA), którego liderem jest Powiat Bieszczadzki. Celem projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniom i barierom w świadczeniu opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionów przygranicznych oraz osób przekraczających granicę, poprzez modernizację i wyposażenie szpitali w Ustrzykach Dolnych i Starym Samborze.

Dzięki dodatkowym środkom otrzymanym z Programu w ramach puli na walkę z Covid-19 (prawie 340 tys. EUR) możliwe było rozszerzenie zakresu planowanych działań za równo po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. W szpitalu w Ustrzykach Dolnych przeprowadzono modernizację istniejących pomieszczeń przystosowując je na potrzeby diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorych na Covid-19 wraz z chorobami współistniejącymi. Zakupiono również niezbędny sprzęt medyczny. Inwestycja i zakupiony sprzęt służyć będzie chorym na Covid-19 oraz ozdrowieńcom borykającym się z powikłaniami po chorobie zarówno w czasie epidemii, jak i po jej zakończeniu.

Starosta Bieszczadzki Marek Andruch podkreślił: „Współpraca z WST, z samym Programem jest naprawdę idealna. Program jest bardzo elastyczny, zmiany są szybko procedowane”.

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo publiczne to jedne z głównych celów Programu. Aby sprostać obecnym wyzwaniom związanym z epidemią, przeznaczono dodatkowe 3 mln EUR dla 12 projektów z zakresu opieki medycznej. Projekt HealthontheborderPLUA nie jest jedynym w tym powiecie. Jak podkreślił Adam Hamryszczak, do niedawna szef Instytucji Zarządzającej: „Również infrastruktura drogowa – niezwykle ważna dla tego obszaru – w ostatnim czasie uległa bardzo intensywnej modernizacji. Oba te projekty stanowią znaczącą wartość dodaną dla tego terenu.”

Więcej o projekcie HealthontheborderPLUA można przeczytać tutaj.

Galeria

Opening ceremony of the Treatment Care Centre in Ustrzyki Dolne

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna