Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Projekt tygodnia - MHCPFO

11 / 09 / 2020

W ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO realizowany jest projekt „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” (akronim MHCPFO). Beneficjentem Wiodącym jest Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (PL), a partnerem projektu jest Miejski Kliniczny Szpital Medycyny Ratunkowej w Grodnie (BY).

Specjaliści z pogranicza Polski i Białorusi szacują, że około 30% populacji w wieku 50+ ma problemy z osteoporozą. Trzeba również stawić czoła większym problemom, takim jak niewystarczająca infrastruktura medyczna, brak specjalistów od osteoporozy, brak dedykowanych rozwiązań w zakresie diagnostyki i leczenia itp. Te kwestie stanowią wyzwanie dla projektu MHCPFO.

Więcej o projekcie przeczytasz tutaj.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2019 r. Początkowo w jego ramach powołano Transgraniczną Radę Walki z Osteoporozą, której głównym celem było wypracowanie wspólnych standardów postępowania diagnostycznego. Rada spotkała się już dwukrotnie, omówiła zagrożenie osteoporozą wśród mieszkańców obszaru przygranicznego i przyjęła założenia do ankiety, która pozwoli na dokładniejszą diagnozę. Rada opracowała również poradnik „Osteoporoza nie jest wyrokiem”. Dokument jest zbiorem informacji i dobrych praktyk w zakresie osteoporozy dla mieszkańców regionów partnerskich. W dniach 30 kwietnia, a następnie 15 lipca 2020 roku odbyły się seminaria on-line na temat diagnostyki i leczenia osteoporozy. Były skierowane do personelu medycznego i miały na celu podniesienie poziomu wiedzy i wymianę doświadczeń. Na podstawie wybranych przypadków uczestnicy omówili dostępne metody diagnostyki i leczenia osteoporozy.
Wraz z miękkimi działaniami wdrożono komponent infrastrukturalny. Szpital w Suwałkach zmodernizował Reumatologię o Oddział z Pododdziałem Geriatrycznym dedykowany diagnostyce i leczeniu. W ramach działania zmodernizowano 14 sal o łącznej powierzchni 225,40 m2 i wyposażono je w 31 nowych łóżek dla reumatologii i pacjentów geriatrycznych. Prace obejmowały między innymi: rozbiórkę, regulację wewnętrznych ścianek działowych, wymianę okien i drzwi, ułożenie izolacji akustycznej oraz łatwych w utrzymaniu czystości podłóg. Zakupiono nowy, specjalistyczny sprzęt medyczny oraz meble dla Oddziału Reumatologii i Oddziału Ortopedyczno-Urazowego tj. nosze, aparat US, aparat z ramieniem C, aparat do laparoskopii. Partner białoruski zakupił również specjalistyczny sprzęt medyczny dla oddziałów ortopedycznego i urazowego. Sprzęt będzie wykorzystywany zarówno przez szpitale na ww. oddziałach, jak i szpitalne jednostki diagnostyczno-lecznicze, w których przeprowadzane są zabiegi diagnostyczno-operacyjne.

Zgodnie z umową grantową, projekt powinien zakończyć się do 31 maja 2021 roku.

Galeria

Project of the week - MHCPFO

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna