Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
banner_comp PBU summer

26 mikroprojektów wybranych w wyniku 3. naboru wniosków

08 / 07 / 2020

6 lipca 2020 r. Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Programu zatwierdził wyniki 3. naboru wniosków. Nabór dotyczył mikroprojektów i został przeprowadzony w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO.

 

Trzeci nabór wniosków został ogłoszony, ponieważ nie wykorzystano całej puli środków przewidzianych na mikroprojekty (5,2 mln EUR) w ramach drugiego naboru. Był to ostatni nabór w ramach edycji Programu na lata 2014–2020. Napłynęło 178 wniosków, a łączna kwota wnioskowanego dofinansowania UE wyniosła 9,41 mln EUR, co świadczy o dużej popularności i potencjale mikroprojektów.

 

Wspólny Komitet Monitorujący podjął decyzję o dofinansowaniu 26 projektów (22 w priorytecie 1.1 i 4 w priorytecie 1.2, lista zwycięzców dostępna tutaj) oraz utworzył listę rezerwową 11 projektów (dostępna tutaj) do ewentualnego kontraktowania w przyszłości. Zwycięskie wnioski pochodzą z 12 kwalifikowalnych regionów Programu. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1,47 mln EUR.

 

Listy z wynikami naboru są obecnie rozsyłane do wszystkich wnioskodawców. Jednocześnie WST rozpoczyna procedurę potwierdzania kwalifikowalności wybranych wnioskodawców. Kolejnym krokiem będzie kontraktowanie projektów - zostanie ono sfinalizowane w ciągu maks. 6 miesięcy.

Więcej informacji i aktualne informacje na temat tego naboru można znaleźć w zakładce “Nabory wniosków” na stronie internetowej Programu.

Gratulujemy zwycięzcom tej trudnej rywalizacji i czekamy na efekty mikroprojektów!

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna