Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

Modyfikacja Podręcznika Programu cz. II

09 / 12 / 2019

Uprzejmie informujemy, że 6 grudnia 2019 r. Wspólny Komitet Monitorujący Programu zatwierdził zmodyfikowaną wersję Podręcznika Programu cz. II. Modyfikacje dotyczyły następujących części:

- Rozdział 2.4.2 został uzupełniony o procedurę odwołania od wyników weryfikacji wydatków przez audytora;

- Wprowadzono rozdział 3.6 Rozliczanie kosztów wynagrodzeń na podstawie stawek ryczałtowych – zgodnie z interpretacją przygotowaną przez Instytucję Zarządzającą z 21 listopada 2019. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Dokument wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Programu i zastępuje dotychczasową wersję Podręcznika Programu cz. II.

Dokument w języku angielskim jest dostępny tutaj. Pozostałe wersje językowe zostaną przygotowane do końca grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że angielska wersja dokumentu jest oficjalna i wiążąca. Pozostałe wersje językowe (polska, ukraińska, rosyjska) należy traktować jako tłumaczenia robocze.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna