Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

Interpretacja dotycząca rozliczania kosztów ryczałtowych

21 / 11 / 2019

Informacja dla projektów realizowanych w ramach pierwszego naboru i dla Dużych Projektów Infrastrukturalnych

W związku z pytaniami dotyczącymi rozliczania kosztów personelu w oparciu o ryczałty (zapisy umowy grantowej § 5 punkt 5), chcąc zapewnić jednolite podejście dla wszystkich beneficjentów, poniżej prezentujemy interpretację wspomnianych wyżej zapisów wydaną przez Instytucję Zarządzającą (IZ).
W nawiązaniu do zapisów umowy grantowej § 5 punkt 5 oraz § 15 punkt 5 rozliczenie kosztów ryczałtowych jest uwarunkowane terminowym złożeniem Raportu Pośredniego/ Końcowego przez beneficjenta. Terminy na złożenie raportów są określone w Umowie Grantowej tj.:

 • Złożenie Raportu Pośredniego – nie później niż jeden rok od wejścia w życie Umowy Grantowej (Umowa Grantowa § 15 point 4 and § 16 point 1 pp. 3);
 • Złożenie Raportu Końcowego – nie później niż trzy miesiące od zakończenia okresu wdrażania projektu (Umowa Grantowa § 15 punkt 4);

W uzasadnionych przypadkach (np. problemy związane z zamówieniami publicznymi, opóźnienia z zatwierdzaniem projektów na Białorusi, reorganizacja instytucji itp.) gdy nie jest możliwe złożenie raportów w określonych terminach, Beneficjent Wiodący zobligowany jest złożyć formalny wniosek (oficjalne pismo) do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) wraz z uzasadnieniem powodów zwłoki oraz podaniem nowej daty złożenia raportów. Wspomniany list ma być złożony przed ostatecznymi terminami przewidzianymi na złożenie poszczególnych raportów.  
WST informuje Beneficjenta Wiodącego o tym czy termin został wydłużony czy nie a w przypadku pozytywnej decyzji wyznaczona zostanie nowa data na złożenie raportów.
Informujemy, iż niezłożenie raportów w przewidzianych w Umowie Grantowej terminach lub w nowym terminie zaakceptowanym przez WST uważane będzie za naruszenie zapisów § 5 punkt 5 Umowy Grantowej powodując niekwalifikowalność kosztów ryczałtowych personelu zawartych w budżecie projektu.
Kwalifikowalność kosztów ryczałtowych przedstawionych w raportach przed 1 grudnia 2019 badana będzie przez IZ/ WST oddzielnie dla każdego przypadku. 

Informacja dla projektów wybranych w drugim naborze

W związku z pytaniami dotyczącymi rozliczania kosztów personelu w oparciu o ryczałty (zapisy umowy grantowej § 5 punkt 4), chcąc zapewnić jednolite podejście dla wszystkich beneficjentów, poniżej prezentujemy interpretację wspomnianych wyżej zapisów wydaną przez Instytucję Zarządzającą (IZ).
W nawiązaniu do zapisów umowy grantowej § 5 punkt 4 rozliczenie kosztów ryczałtowych jest uwarunkowane terminowym złożeniem Raportu Końcowego przez beneficjenta. Termin na złożenie raportu są określone w Umowie Grantowej tj.: nie później niż trzy miesiące po zakończeniu okresu wdrażania projektu (Umowa Grantowa § 15 punkt 3).
W uzasadnionych przypadkach (np. problemy związane z zamówieniami publicznymi, opóźnienia z zatwierdzaniem projektów na Białorusi, reorganizacja instytucji itp.) gdy nie jest możliwe złożenie raportu w określonym termine, Beneficjent Wiodący zobligowany jest złożyć formalny wniosek (oficjalne pismo) do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) wraz z uzasadnieniem powodów zwłoki oraz podaniem nowej daty złożenia raportu. Wspomniany list ma być złożony przed ostatecznym terminem przewidzianym na złożenie Raportu Końcowego.  
WST informuje Beneficjenta Wiodącego o tym czy termin został wydłużony czy nie a w przypadku pozytywnej decyzji wyznaczona zostanie nowa data na złożenie raportu.
Informujemy, iż niezłożenie raportów w przewidzianych w Umowie Grantowej terminach lub w nowym terminie zaakceptowanym przez WST uważane będzie za naruszenie zapisów § 5 punkt 4 Umowy Grantowej powodując niekwalifikowalność kosztów ryczałtowych personelu zawartych w budżecie projektu.
Kwalifikowalność kosztów ryczałtowych przedstawionych w raportach przed 1 grudnia 2019 badana będzie przez IZ/ WST oddzielnie dla każdego przypadku. 

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna