Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

PBU na Forum Ekonomicznym w Krynicy

06 / 09 / 2019

Przedstawiciele Programu już po raz trzeci aktywnie uczestniczyli w zaliczanej do jednej z największych i najważniejszych konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej – Forum Ekonomicznym w Krynicy. W tegorocznym wydarzeniu, które odbywało się pod hasłem "Europa jutra. Silna, czyli jaka?" wzięło udział ponad 4 tys. osób z 60 państw świata. Dla nas była to okazja do zaprezentowania Programu m.in. na zorganizowanym wspólnie przez Centrum Projektów Europejskich stoisku w Pijalni Wód Mineralnych.

Główne tematy poruszane przez nas w trakcie Forum związane były z projektami PBU  dotyczącymi ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Drugiego dnia Forum kierownik sekretariatu Andrzej Słodki, prezentacją o Programie rozpoczął blok tematyczny „Jak chronić środowisko. Eko-inwestycje w regionach”. Dopełnieniem tej części było uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie kolejnego mikro-projektu, ściśle związanego z tematyką środowiskową - „Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim.” (więcej o projekcie i podpisaniu umowy: tutaj).

W panelu zorganizowanym przez Centrum Projektów Europejskich ”Ochrona środowiska w obszarach transgranicznych”, moderowanym przez Andrzeja Słodkiego, wziął udział m.in. Viktor Plejtukh zastępca przewodniczącego Szackiej Administracji Rejonowej, przedstawiciel beneficjenta wiodącego w Dużym Projekcie Infrastrukturalnym „Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź”. Podkreślił on olbrzymie znaczenie projektu dla ochrony środowiska na tym terenie. „Dzięki projektowi wody jeziora Switaź będą tak czyste, że będą nadawały się do picia…” - mówił z entuzjazmem o oczekiwanych rezultatach projektu. Dyskusja zakończyła się nakreśleniem celów na przyszłość. Mówiono o potrzebie finansowania odnawialnych źródeł energii oraz o budowie infrastruktury pozwalającej na wyrównanie możliwości ochrony środowiska po obu stronach granicy.

Przedstawiciele Programu wzięli również udział w licznych dyskusjach o współpracy z Ukrainą, które po raz pierwszy w historii Forum były prowadzone pod dachem specjalnie utworzonego tzw. Domu Ukraińskiego. Podczas panelu „Rola regionów w budowaniu wzajemnych relacji”, Dyrektor CPE Leszek Buller pokreślił, że „Program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina wspiera inicjatywy rozwojowe  zarówno o charakterze infrastrukturalnym, jak i te dotyczące współpracy międzyludzkiej, których rolę doceniamy szczególnie z perspektywy przeszło 15 lat istnienia Programu. Dlatego też regularnie realizujemy, dla przykładu, konkursy edukacyjne dla dzieci oraz młodzieży z trzech państw, których przyjazne relacje dziś, zaowocują dobrą współpracą pomiędzy sąsiedzkimi regionami lub państwami jutro. Przykładem stawiania Programu na współpracę międzyludzką jest też tygodniowa wizyta studyjna samorządowców z Ukrainy w Polsce, realizowana w dniach 2-6 września, w ramach której mamy przyjemność  podzielić się polskim doświadczeniem rozwoju regionów przy pomocy środków unijnych.” Rozwój współpracy transgranicznej był również tematem panelu „Wspólne Granice. Wspólne Decyzje” z udziałem Andrzeja Słodkiego oraz m.in. dyrektorów Departamentów Współpracy Międzynarodowej z Państwowego Komitetu Pogranicznego Białorusi oraz dyrektora Ukraińskiego Instytutu dla przyszłości. Podkreślano konieczność wypracowania wspólnej strategii działania oraz poszukiwania rozwiązań, które będą korzystne dla wszystkich stron.

Trzy dni Forum zarówno na naszym stoisku, jak i podczas licznych dyskusji, pozwoliły nam na zaprezentowanie Programu, opowiedzenie o jego dotychczasowych rezultatach i przedstawienie planów dalszej współpracy.

 

Galeria

Krynica 2019

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna