Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Kolejna podpisana umowa

05 / 09 / 2019

4 września, podczas 29 Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju przedstawiciele ukraińskiego Stowarzyszenia Pszczelarskiego „Karpacka Eko-Pasieka” i Instytucji Zarządzającej Programu podpisali umowę o dofinansowanie kolejnego mikroprojektu. Mikroprojekt „Karpacka pszczoła – wspólne działania na rzecz zachowania unikatowego dziedzictwa przyrodniczego na polsko-ukraińskim pograniczu” (akronim: Carpathian_bee) będzie realizowany w ramach celu tematycznego Dziedzictwo i priorytetu 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Polsko-ukraińskie pogranicze na obszarze Karpat, to unikatowy ekosystem o dużej różnorodności flory i fauny. Jednym z rdzennych jej mieszkańców są pszczoły karpackie, zwane również „Karpatkami”. To lokalna rasa pszczół, zaliczana do pszczół górskich, szczególnie odporna na trudne górskie warunki, umiejętnie i efektywnie wykorzystująca dość krótki okres wegetacji roślin. Jej byt jest jednak zagrożony przez stosowanie pestycydów i inne czynniki cywilizacyjne, a także przez zanik pszczelarstwa i spadek spożycia miodu. Młodzi ludzie niechętnie podejmują się tego rolniczego rzemiosła, a niedoceniany miód znika ze stołów.

W tej sytuacji projekt Carpathian bee staje się jednym z istotnych przedsięwzięć, które mają odwrócić te negatywne trendy. Jego autorzy planują organizację warsztatów w Rzeszowie oraz festiwal miodu w Kolochavie i finałową konferencję pszczelarską w Kosivie na Ukrainie. Zostaną zorganizowane 2 plenerowe wystawy i wydane publikacje promujące pszczoły, miody i pszczelarstwo, powstaną także 3 ścieżki tematyczne łączące lokalne atrakcje związane z tą dziedziną. Oprócz beneficjenta wiodącego, partnerstwo projektu tworzą: Rada Wiejska wsi Kolochava (Ukraina), Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpacki – Ukraina”, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Polska).

Galeria

0941_Carpathian_bee

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna