Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

W Łucku odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat kapitalizacji efektów PBU

17 / 05 / 2024

Patrząc wstecz na poprzednią perspektywę Programu, zastanawiamy się nad tym, co osiągnęliśmy i czego się nauczyliśmy. W tym momencie jesteśmy w stanie ocenić wpływ zrealizowanych projektów i ich efekty dla regionów przygranicznych Polski i Ukrainy. Okazją do omówienia i podsumowania tych doświadczeń była nasza Międzynarodowa Konferencja „Kapitalizacja efektów projektów realizowanych na pograniczu polsko-ukraińskim w perspektywie finansowej UE 2014-2020”, która odbyła się w dniach 8-11 maja 2024 r. w Łucku (Ukraina). Gospodarzem wydarzenia był Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny.

Wszystko, co powiecie w tych dniach, jest dla nas cenne – wasze analizy, wasze podsumowania, wasze wnioski – bo to będą fundamenty na przyszłość. – podkreślił w słowie powitalnym dr Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli projektów i naukowców, dając możliwość spojrzenia zarówno z wewnętrznej, jak i zewnętrznej perspektywy na realizację Programu. Przedstawiciele projektów przekazali uczestnikom praktyczne doświadczenie i głębszy wgląd w konkretne tematy, takie jak zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa, zwiększenie bezpieczeństwa, wzmocnienie granic, zwiększenie dostępności obszarów, pomoc w przezwyciężaniu wyzwań spowodowanych wojną. Naukowcy przeanalizowali wpływ projektów na różne aspekty życia na obszarach przygranicznych, w szczególności na rozwiązywanie wyzwań na poziomie lokalnym oraz zmieniającą się rolę samorządów w procesach rozwojowych.

Najbardziej satysfakcjonującym aspektem wydarzenia było zapoznanie się z rezultatami projektów podczas wizyt w Łucku. Wieża Czartoryskich i mur Zamku Okólnego wraz z piwnicami, które zostały odrestaurowane w ramach projektu TwoTowers i przekształcone w atrakcyjną przestrzeń muzealną, odsłoniły zapomniane karty historii miasta i wywarły ogromny wpływ na jego życie kulturalne. Natomiast stworzona w ramach projektu COORDINATION infrastruktura kompleksu szkoleniowego dla ratowników ze specjalistycznymi urządzeniami do ćwiczeń i symulacji przyczyniła się do poprawy umiejętności zawodowych ratowników i zwiększenia skuteczności akcji ratowniczych.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zapewnił znaczące środki na realizację wspólnych inicjatyw, które uczyniły obwód wołyński bezpieczniejszym i bardziej dostępnym, pomogły zachować jego unikalną i oryginalną kulturę. Tylko dzięki dobrze ugruntowanej współpracy kraje sąsiadujące, takie jak Polska i Ukraina, będą w stanie osiągnąć wspólne cele – powiedziała Olena Behal, Kierownik Wydziału Międzynarodowej Pomocy Technicznej w Łuckiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Łącznie w Konferencji wzięło udział 90 osób. W ślad za nią opublikowane zostaną artykuły naukowe, w tym wybrane referaty uczestników.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna