Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Zgłoś swój projekt do konkursu REGIOSTARS 2024!

10 / 05 / 2024

Zachęcamy do zgłaszania projektów do tegorocznej edycji konkursu REGIOSTARS. Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską i ma na celu promowanie ważnych i ciekawych projektów współfinansowanych przez UE, które przyczyniły się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Nagroda REGIOSTARS stała się już europejskim znakiem jakości przyznawanym projektom finansowanym przez UE, a my jesteśmy dumni, że w poprzedniej edycji konkursu, projekt PBU „Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziale w życiu kulturalnym” (akronim TouchingThePast), został jednym z pięciu finalistów w kategorii „Europa społeczna i inkluzywna”.

Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:    

1. Konkurencyjna i inteligentna Europa
Wspieranie konkurencyjności, innowacji i odporności gospodarczej

2. Zielona Europa
Zielona transformacja jako czynnik rozwoju regionalnego

3. Europa połączona
Poprawa mobilności i łączności między regionami

4. Europa społeczna i inkluzywna
Zwiększenie włączenia społecznego w Europie dzięki wykorzystaniu potencjału talentów regionalnych

5. Europa bliżej obywateli
Wspieranie zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów.

Nagrodą dla laureata z każdej kategorii oraz projektu wyróżnionego głosami publiczności jest lokalna kampania komunikacyjna realizowana we współpracy z Komisją Europejską - Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) promująca nagrodzone działania w danym regionie.

Finaliści zostaną zaproszeni na ostateczny etap selekcji podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, który odbędzie się 8 października 2024 r. w Brukseli. Przed tym etapem każdy z finalistów weźmie udział w szkoleniu dotyczącym prezentacji projektu.

Jak zgłosić chęć udziału?

Do 20 maja 2024 r. prosimy o poinformowanie WST (na adres mailowy: agnieszka.cwikla@pbu2020.eu) o chęci zgłoszenia swojego projektu (tylko projekty PBU) do konkursu. Projekt powinien mieścić się w jednej z powyższych kategorii tematycznych.

Zgłoszenie może dotyczyć projektu, który otrzymał współfinansowanie unijne po 1 stycznia 2014 r. Uwzględnione będą jedynie projekty ukończone, czyli projekty, w ramach których przeprowadzono wszystkie zaplanowane działania i otrzymano wszystkie wkłady finansowe, i które zostały uznane za zamknięte przez Instytucję Zarządzającą Programem.

Spośród nadesłanych propozycji, WST wraz z Instytucją Zarządzającą, wybierze pięć projektów, które najlepiej spełniają kryteria (jeden program może zgłosić tylko pięć projektów). Następnie dla wybranych projektów Instytucja Zarządzająca wystawi listy poparcia. W kolejnym etapie beneficjenci wybranych projektów powinni wysłać wniosek (wypełniony w języku polskim lub angielskim) za pośrednictwem platformy internetowej REGIOSTARS (służymy Państwu pomocą w tym zakresie).

Dodatkowe informacje na temat REGIOSTARS Awards 2024 znajdują się na stronie KE

Jeśli mają Państwo pytania związane z procesem aplikacji, zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem.

Zdobywcy nagród REGIOSTARS zostaną ogłoszeni 9 października podczas ceremonii w Brukseli.

Zachęcamy do zgłaszania projektów i liczymy na to, że i w tym roku będziemy mogli pochwalić się w Brukseli projektem zrealizowanym w ramach Programu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna