Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Projekt tygodnia - ROAD

04 / 04 / 2019

ROAD to kolejny projekt, który przedstawiamy w ramach cyklu „Projekt tygodnia”. Projekt „Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej” jest realizowany w ramach Celu Tematycznego Granice. Jego liderem jest Wojewoda Podlaski, a partnerem Państwowy Komitet Ceł Republiki Białoruś w Mińsku.   

Drogowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi zostało otwarte w 1990 r. i jest przejściem strategicznym na granicy Polski z Republiką Białoruś, przeznaczonym dla ruchu osobowego oraz towarowego. Przejście graniczne położone jest  w ciągu drogi krajowej nr 19.  Z uwagi na dużą liczbę odprawianych pojazdów ciężarowych, osobowych, autokarów i podróżnych konieczna jest przebudowa układu komunikacyjnego łączącego oba miasta graniczne (Kuźnicę Białostocką – po stronie polskiej oraz Bruzgi – po stronie białoruskiej). Zaplanowane w projekcie działania mają na celu usprawnienie obsługi przejścia granicznego zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo odpraw granicznych.

Na przejściu w Kuźnicy Białostockiej będzie rozbudowany i poszerzony istniejący układ komunikacyjny z dwóch istniejących pasów drogowych – wjazdowego i wyjazdowego do czterech pasów (w obu kierunkach). Na potrzeby straży granicznej zostanie zbudowany budynek wartowni, powstanie także nowy układ chodników, ogrodzeń oraz niezbędna infrastruktura techniczna (sanitarna, elektryczna i system instalacji teletechnicznych i telewizji przemysłowej oraz drogowej).

Modernizacja znacząco wpłynie na usprawnienie odpraw dzięki czemu przyspieszona zostanie kontrola oczekujących w kolejce na przekroczenie granicy, zwiększy się także bezpieczeństwo. Zgodnie z założeniami, dzięki realizacji projektu średni czas obsługi pojazdów zmniejszy się z 8 do 5 minut.

Realizacja projektu rozpoczęła się 11 lipca 2018 r.  Po przeprowadzeniu czasochłonnego postępowania przetargowego, 12 lutego br. beneficjent wiodący, Wojewoda Podlaski zawarł umowę z wykonawcą na roboty budowlane przewidziane w projekcie.  W trakcie rozstrzygnięcia jest również postępowanie przetargowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.  Aktualnie trwają roboty demontażowe i przełączeniowe. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia prac budowlanych na przejściu przewidziany jest na marzec 2020 r.

Zgodnie z umową grantową, projekt ROAD powinien zostać zrealizowany do 10 lipca 2020 r.

karta projektu

Galeria

Project ROAD

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna